Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mycket arbete återstår för barnens rättigheter

Abdulaziz Ahmed Mehamed i Etiopien blev föräldralös på grund av aids. Han bor tillsammans med sin mormor. Han går i skola tack vare Finska Missionssällskapet. "Mitt favoritämne är samhällskunskap"
Abdulaziz Ahmed Mehamed i Etiopien blev föräldralös på grund av aids. Han bor tillsammans med sin mormor. Han går i skola tack vare Finska Missionssällskapet. "Mitt favoritämne är samhällskunskap"
Den 20 november firas internationella barndagen. Mycket arbete återstår för barnens rättigheter. Finska Missionssällskapets julkampanj De vackraste julsångerna samlar i år medel till arbetet för utsatta barns rättigheter i olika utvecklingsländer.

Arbetet för barns rättigheter har alltid varit en central del av Finska Missionssällskapets arbete, till exempel stöd av barns skolgång. Under de senaste åren har sällskapet till exempel systematiskt erbjudit alla sina samarbetspartner utbildning i barnskydd och barnens rättigheter.

– Målet är att stärka diskriminerade folkgruppers och barns rättigheter. Vi påminner våra samarbetspartner om att barnen är viktiga medlemmar i samhället och i församlingarna, säger koordinator för det kyrkliga arbetet Janetta Vettenranta.

Enligt Vettenranta utmärker sig Finska Missionssällskapets arbete på en speciell punkt: resultaten uppnås genom samarbete med lokala samhällsaktörer i olika u-länder. Om man vill försäkra sig om att barnen mår bra på lång sikt, måste man ta i beaktande barnets omgivning, familjen och samhället. Barnets behov måste också ses holistiskt: både de fysiska, andliga och psykiska behoven ska tillgodoses.

Stort intresse för barnens rättigheter

De senaste åren har Finska Missionssällskapet utbildat alla sina samarbetspartner, både kyrkor och organisationer, i barnens rättigheter och barnskydd. Lokala experter och myndigheter har föreläst: poliser, socialarbetare, statligt anställda osv. Beslutsfattare har således också nåtts av budskapet om att barnens rättigheter måste beaktas.

– Utbildningen anpassas enligt behoven och omständigheterna i de olika länderna. Vi har fokuserat på att stoppa våld mot barn, främja funktionshindrade barns rättigheter osv. I framtiden kommer vi att satsa mera på psykosocialt stöd för barn; föräldrar och lärare ska få hjälp för att kunna identifiera och möta barns trauman och vid behöv söka hjälp. Det här är mycket viktigt i konfliktområden och katastrofer.

Utbildningens kvalitet är viktig

– Barns rätt till utbildning är också i fortsättning av högsta prioritet. Utbildning är det effektivaste sättet att minska fattigdom. Vi har själva noterat att det finns ett samband mellan ett samhälles välmående och barn skolgång.

Vettenranta ger ett exempel från ett minoritetsfolk i Thailand. En färsk projektutvärdering visar att föräldrarna mår bättre sedan barnen börjat i skola. Det beror på att barnen börjat ge råd till sina föräldrar om hälsovård och hur man skall ta sig till olika kontroller. Fadderstödet har också gett märkbara resultat. De ungdomar som återvänt till sina hemorter med yrkeskunskap bidrar med värdefull information och bygger upp sina samhällen.

Varje år får allt flera barn i u-länderna gå i skola. Trots det behöver många diskriminerade barn ännu stöd; speciellt flickor och de som har funktionsnedsättning eller tillhör en minoritet.

– Nu satsar vi allt mera på utbildningens kvalitet. Det är inte bara fråga om tillång länge. Utbildningen ska förbereda barnen för livet. I många länder är lärarna själva lågt utbildade och utbildningsmetoderna fortfarande baserade på utantilllärning. Fysiska straff är också vanligt.

– Utbildning är speciellt viktigt i konfliktområden, där hela generationer kan riskera att hamna utanför skolväsendet. Utbildning är också en effektfull metod för förebyggande av konflikter. Utan utbildning får man inte arbete och har svårare att bilda familj. Den som saknar arbete mister hoppet om en bättre framtid. Det kan leda till våldsyttringar.

Så här arbetar Finska Missionssällskapet för barnens rättigheter

  • genom att främja skolgång (speciellt för flickor, minoriteter och barn med funktionsnedsättning)
  • förbättring av undervisningens kvalitet, undervisning på eget modersmål
  • hälsovård och familjerådgivning, hälsogranskningar, aids-arbete, förbättring av familjernas utkomst
  • flickors rättigheter, arbete för att stoppa barnäktenskap och könsstympning
  • stöd till kristen fostran och söndagsskolor
  • fredsfostran, fokus på barnen i katastrofer och konflikter
  • främjande av barnskydd, påverkansarbete, utrotande av våld mot barn

Främja barnens rättigheter – delta i julinsamlingen

Exempel på hur vi hjälper:

Förändring i Morogoro, Tanzania: nolltorelans mot könsstympning 

Barnens bank räddar liv och tryggar utbildning 

säger han. Foto: Ari Vitikainen
säger han. Foto: Ari Vitikainen