Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp uppmanar församlingarna att främja Rättvis handel

Nicaragua. Foto: Sean Hawkey/Fair Trade.
Nicaragua. Foto: Sean Hawkey/Fair Trade.

Över hundra församlingar i Finland har redan valt att främja Rättvis handel. Nu uppmuntrar Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp tillsammans resten av församlingarna inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland att ansöka om titeln Rättvis handel-församling.

Organisationerna har skickat ett gemensamt kampanjbrev till kyrkoherdarna inför Rättvis handel-veckan som firas den 21-27.10.2013.

I Finland har sammanlagt 102 församlingar och fem samfälligheter hittills beviljats titeln Rättvis handel-församling. I Borgå stift stöder sju församlingar och en samfällighet Rättvis handel.

Rättvis handel-församlingarna är ett gott exempel

Titeln är en symbol för det etiska, globala ansvar som församlingen bär. Församlingen fungerar som ett positivt exempel för såväl församlingsmedlemmarna som för ortens övriga invånare.

– Att främja Rättvis handel är ett vardagligt och konkret sätt för församlingarna att bära globalt ansvar. Församlingsmedlemmarna vill också att den kyrkoskatt som de betalar används ansvarsfullt: ungefär 90 procent av finländarna anser att skattemedel inte ska användas till produkter, vars tillverkning har lett till att arbetstagare exploaterats eller där barnarbetskraft använts, säger verksamhetsledare Janne Sivonen vid Rättvis handel rf.

Genom att stöda Rättvis handel gör församlingen det möjligt för familjejordbrukare och plantagearbetare i utvecklingsländerna att få en bättre inkomst.

När en församling ansluter sig som Rättvis handel-församling lovar den att använda Rättvis handel-produkter såsom kaffe och te vid församlingens evenemang och möten. Församlingen använder också regelbundet andra rättvisemärkta produkter. Församlingen informerar dessutom om Rättvis handel och beaktar Rättvis handel i sina verksamhetsformer, speciellt under veckan för rättvis handel.

Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp är medlemsorganisationer i Rättvis handel rf.

Titeln Rättvis handel-församling beviljas av Rättvis handel rf. Mera information om kampanjen för Rättvis handel-församlingar, kriterier och en anslutningsblankett finns på internet på adressen: www.reilukauppa.fi/se/kom-med/församlingar/

Mera information om titeln Rättvis handel-församling:

Marknadsföringskoordinator Jatta Makkula, Rättvis handel rf jatta.makkula[at]reilukauppa.fi, tfn 09 5658 6818 och verksamhetsledare Janne Sivonen, Rättvis handel rf janne.sivonen[at]reilukauppa.fi, tfn 09 5658 6810 / 044 356 9369

Veckan för rättvis handel 21-27.10: http://www.reilukauppa.fi/reilun-kaupan-viikko

Bilaga: Brevet till kyrkoherdarna i Borgå stift