Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utvecklingssamarbete är också en säkerhetsfråga

Finska Missionssällskapet kräver att den kommande regeringen omfattar en helhetsbetonad utrikespolitik med vilken Finland kan reagera på akuta geopolitiska problem.

”Förr var vi tvunga att köpa grönsaker, men nu får vi tillräckligt med mat från våra odlingar. Det blir till och med över till försäljning", berättar Chandra Kumari Sonar, som fått hjälp av Finska Missionssällskapet i Nepal. Foto: Sabrina Dangol

“Vi står just nu vid en vattendelare på många sätt. Demokratiska institutioner vacklar, fattigdomen växer åter och livsmedelskrisen fördjupas snabbt. Klimatförändringarna hotar allt omkring oss. Finland måste fortsätta att verka för en världsordning som respekterar mänskliga rättigheter – och utvecklingssamarbetet spelar en betydande roll i detta. Den kommande regeringen måste säkra förutsägbara och tillräckliga medel för detta arbete, säger Rolf Steffansson, verksamhetsledare vid Finska Missionssällskapet.

Missionssällskapet påminner om att utvecklingsorganisationernas arbete stärker det civila samhället i utvecklingsländerna, vilket är en förutsättning för demokrati.

”Att skära ner på utvecklingssamarbetet skulle vara ett stort misstag, som också kan påverka säkerheten. Med utvecklingssamarbete stärker vi mänskliga rättigheter och demokrati, vilket är ett motgift mot auktoritär politik och korruption. Med utvecklingssamarbete stärker vi livsmedelsförsörjningen och stödjer anpassning till klimatkrisens effekter, så att människor kan stanna i sin hemregion och inte behöver ge sig iväg på en osäker flyktresa, säger Steffansson.

I regeringsprogramrekommendationerna fokuserar Finska Missionssällskapet inte bara på finansiering av utvecklingssamarbetet utan också på utveckling av fredsarbete och utrikespolitik gällande klimatfrågor.

”Finlands fredsarbete bygger på samarbete mellan staten och icke-statliga organisationer. Fred och stabilitet kan dock inte bringas utifrån och därför måste lokala aktörers deltagande i fredsbyggande stödjas ännu mer, säger Steffansson.

Bättre vägledning för klimatfinansiering

Finland kanaliserar årligen hundratals miljoner euro till klimatarbetet i utvecklingsländerna, men både Statens revisionsverk och Utvecklingspolitiska kommissionen har kritiserat bristen på insyn i klimatfinansieringen, svag politisk styrning och resultatredovisning.

”Den framtida regeringen måste se till att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt. Ett planeringssystem måste skapas för klimatfinansiering, som definierar nivån på klimatfinansieringen, inriktningen och utvärderingssätten. Nu finns en möjlighet att visa ledarskap inom klimatpolitiken och se till att Finland stödjer fattiga människor som kämpar i framkant av klimatkrisen och till exempel småproducenter”, säger ledande sakkunnig Niko Humalisto vid Finska Missionssällskapet.

Läs dokumentet här

Mera information:

Ledande sakkunnig inom påverkansarbetet Niko Humalisto, 040 757 4036, niko.humalisto@suomenlahetysseura.fi 

Verksamhetsledare Rolf Steffansson, 043 824 0649,  rolf.steffansson@suomenlahetysseura.fi