Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet från klimattoppmötet i Dubai: Anpassningsfinansieringen bör fördubblas – behoven är enorma

Finska Missionssällskapet kräver mer stöd av klimattoppmötet i Dubai för att fattiga länder ska kunna anpassa sig till klimatkrisens följder. En färsk OECD-rapport visar att anpassnings­finansieringen endast utgör omkring en fjärdedel av klimatfinansieringen, trots att målet är 50 procent. Detta innebär ett finansieringsunderskott på tiotals miljarder dollar för de samhällen som kämpar för att klara sig i frontlinjen av klimatförändringen. Det beslut att fördubbla anpassnings­finansieringen som togs vid klimatkonferensen i Glasgow, bör alltså snabbt realiseras.

”Klimatförändringen ökar ojämlikheten och undergräver förutsättningarna för tillväxt i utvecklings­länderna. Anpassningsåtgärder är medicinen mot dessa trender. Behovet av anpassning minskar inte, tvärtom. Trots de framsteg som många länder gjort, har utsläppen som helhet fortsatt att öka och vi bör reagera på följderna av klimatkrisen här och nu, säger Niko Humalisto, ledande sakkkunnig i påverkansarbete vid Missionssällskapet och docent i geografi.

Utöver frågan om anpassning ska mötet även fatta beslut om en fond som ersätter klimatskador. Det pågår en kamp om vem som kan anses särskilt sårbar och som därmed har rätt till stöd för att klara klimatkrisen och vem som har skyldighet att betala för det.

”Finansieringen bör särskilt riktas till småbrukare i fattiga länder, ursprungsfolk och personer med funktionsnedsättning, som utan tvivel hör till förlorarna i klimatkrisen. I nuläget tävlar utvecklings­­länderna om vem som har den mest utsatta positionen. Denna kamp bromsar upp diskussionerna och ett alternativ kunde vara att i stället för att använda strikta landskategorier fokusera på att stödja grupper av människor med en bevisad svag position”, säger Humalisto.

“Det finansiella ansvaret måste också förnyas. Klassificeringen av betalare och mottagare baserar sig på läget som rådde år 1992, vars bästföredatum redan har gått ut. Till exempel har många länder på den arabiska halvön ett BNP per capita som är högre än de nuvarande givarländerna har. För att täppa till finansieringsgapet är ett viktigt mål för mötet i Dubai att övertala tillväxt­ekonomierna i syd att ta ansvar – utan att förglömma de utvecklade ländernas skyldigheter.”

Kyrkorna ser följderna av klimatkrisen

Missionssällskapet arbetar med de mest utsatta samhällena i utvecklingsländerna. Följderna av klimatkrisen och behovet av att anpassa sig till dem märks tydligt i verksamhetsländerna i såväl Afrika och Asien som Latinamerika. I nuläget är ungefär hälften av Missionssällskapets utvecklings­­samarbete inriktat på klimatåtgärder. Klimatarbete bedrivs även inom projekten i det kyrkliga arbetet.

Erick Kapira, klimatexpert vid Missionssällskapets partner, evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, beskriver effekterna av klimatkrisen:
”I Tanzania har regnen blivit oförutsägbara, vilket har gjort det svårt att idka traditionellt jordbruk baserat på regelbundna regnperioder. Produktiviteten har minskat och skördar går förlorade. Följden är en försvagad livsmedelsförsörjning och ökad fattigdom, särskilt på landsbygden där jordbruk är huvudsysselsättningen.”

Kyrkan hoppas på konkreta åtgärder från Dubai för att främja förnybar energi och ett samhälls­bygge som står emot de extrema väderfenomen. Kyrkan själv mildrar redan effekterna av klimat­krisen genom att skapa förvarningssystem och genom att öka kunskapen om sätten att anpassa sig till förändringarna.


Niko Humalisto deltar i klimatmötet 29.11-9.12.2023 som medlem av ACT-alliansens delegation, ett nätverk av kyrkliga aktörer för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Han står till medias förfogande både före och under mötet.

Niko Humalisto
tfn 040 7574 036
e-post niko.humalisto@suomenlahetyseura.fi