Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet fick betydande EU-finansiering för människorättsarbete i Nepal – en innovativ mobilapplikation fungerar som verktyg

Bild: Rastriya Haliya Mukti Samaj Federation Nepal

EU förenar sina krafter med ett organisationskonsortium som leds av Finska Missionssällskapet för att främja före detta livegnas, haliyas, mänskliga rättigheter i västra Nepal.

Finska Missionssällskapet har fått sin första projektfinansiering från Europeiska Unionens delegation i Nepal för att främja mänskliga rättigheter i Nepal. Projektbudgeten är på 463 900 euro.

Det treåriga människorättsprojektet strävar efter att främja de befriade livegnas, haliyas, mänskliga rättigheter. Haliyas är ett diskriminerat folk som lever avsides i de västra delarna av Nepal. De släpptes fria år 2008, men deras ställning är fortfarande usel, och många lever i fattigdom.

Tidigare arbetade haliyas utan lön på jordägarnas fält. De levde på den mat de fick av sina ägare och på lånade pengar. Haliyas möjligheter till utkomst är mycket begränsade då de inte har någon egen mark att odla. De upplever också diskriminering för sin ställning.

”Finska Missionssällskapet betonar icke-diskriminering, människors inkludering och rättvisa i sitt arbete. EU-stödet för att förbättra de utsatta haliyas ställning är ett verktyg för förändring”, säger Katri Leino-Nzau, chef för utvecklingssamarbetet vid Finska Missionssällskapet.

Projektet samlar in aktuella uppgifter om hur de befriade livegnas mänskliga rättigheter förverkligas i samhället. Informationen samlas med hjälp av en mobilapp och sammanställs till människorättsrapporter. De fungerar också som grund för påverkanskampanjer som förbättrar de befriade livegnas situation. Projektet fokuserar särskilt på att stärka kvinnors och funktionshindrades ställning.

”Att ge offentlighet åt problematiska människorättssituationer ger myndigheterna viktig vägledning för vad de bör uppmärksamma i beslutsfattandet. Samarbetet med kunniga lokala samarbetspartner är centralt”, lägger Leino-Nzau till.

Fyra organisationer samarbetar med att genomföra projektet: Finska Missionssällskapet, Lutherska världsförbundet, och två organisationer som specialiserar sig på haliyas mänskliga rättigheter: Campaign for Human Rights and Social Transformation Nepal (CAHURAST) och Rastriya Haliya Mukti Samaj Federation Nepal (RHMSFN). Coronakrisen har sinkat tidtabellen för projektet.

Finska Missionssällskapet har arbetat i Nepal sedan 1970-talet med landets mest utsatta människor såsom funktionshindrade och människor som hör till den lägre kasten.

Att försvara och främja människorättsfrågor och demokratiutveckling är en central del av samarbetet mellan EU och Nepal. EU stöder medborgarorganisationer och människorättskämpar i Nepal sedan 2003. Det nya projektet är ett av 98 människorätts- och demokratiprojekt i Nepal, som fått EU-finansiering.

Europeiska unionen främjar och försvarar mänskliga rättigheter och demokratisering i över 40 länder världen över. Därtill stöder EU medborgarsamhällets organisation och försvarare av mänskliga rättigheter i över 100 länder.