Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet: Lyssna på kvinnor i konfliktområden!

Kvinnor måste få möjlighet att delta i fredsförhandlingar på lika villkor som männen. Det här är enda möjligheten för en hållbar fred i konfliktområden. Kvinnor måste också få delta i fredsbyggande. Idag utesluts kvinnor för det mesta ur fredsförhandlingar. Få kvinnor har varit med om att underteckna fredsavtal åren 2008–2012.[1]

Finska Missionssällskapet driver påverkansarbete för att kvinnors röster ska stärkas i fredsprocesser. I till exempel Nepal får Finska Missionssällskapets kvinnogrupper lära sig lösa konflikter och problem i samhället. I Colombia stärker Finska Missionssällskapet kvinnors roll och aktiva deltagande i det fredsbyggande som följt på fredsavtalet. I Syrien hjälper Finska Missionssällskapet kvinnogrupper och –organisationer som en del av projektet Syria Initiative. Finlands utrikesministerium stöder projektet.

– Om kvinnorna inte deltar i fredsprocesserna, beaktas inte heller deras synpunkter. Kvinnornas roll är också mycket viktig i förverkligandet av fredsavtal och fredsbyggande efter konflikter. Till exempel stärkande av kvinnornas ekonomiska kapacitet samt politiskt och samhälleligt deltagande är betydande för hållbar fred. Undersökningar visar att det är 35 procent sannolikare att uppnå hållbar fred när kvinnor deltar i fredsprocesserna, säger Rolf Steffansson, Finska Missionssällskapets direktör för utrikesarbetet.

– Kvinnornas låga deltagande i fredsarbete beror delvis på deras svaga ställning i samhället. I många u-länder har kvinnans plats traditionellt varit hemmet, inte ute i samhället och i påverkansarbete. Kvinnors låga utbildningsnivå påverkar också deras förmåga att delta i fredsarbete, säger Steffansson.

Intäkterna från Utjämningen riktas till utbildning för kvinnor, nätverksbyggande, stöd till kvinnor så att de blir ekonomiskt oberoende samt kan delta i fredsarbete. Kampanjen startar på internationella kvinnodagen 8.3.

Delta i Utjämningen

Delta i Utjämningskampanjen på www.utjämning.fi eller skicka ett textmeddelanden med texten Utjämning5 (5 euro) eller Utjämning10 (10 euro) till 16155.

Mera information:

Intervjuer med Rolf Steffansson, direktör för utrikesarbetet, tfn 020 7127 233, rolf.steffansson@felm.org eller expert på påverkansarbete (fred och försoning) Jarkko-Pekka Kärkkäinen, tfn 020 7127 258, jarkko-pekka.karkkainen@suomenlahetysseura.fi.