Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Resultat i mer än 150 år: miljontals människor har berörts

Finska Missionssällskapet har hjälpt miljontals människor till ett bättre liv sedan organisationen grundades för 156 år sedan. Till exempel arbetet för de dövas rättigheter i Etiopien har gett mätbara resultat i hela landet.

I utvecklingsländer är kyrkorna vanligen de första som agerar och försvarar människovärdet i civilsamhället. Sällskapets samarbetskyrkor har byggt skolor och sjukhus. Kyrkorna har goda förutsättningar att hjälpa i områden där ingen annan hjälp finns att tillgå.

– Organisationer som arbetat under en lång tid har ett särskilt inflytande via sina nätverk. Nedskärningar i utvecklingssamarbetsanslagen drabbar organisationer som arbetar bland de mest utsatta. Det här är ett allvarligt bekymmer även för oss, säger Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Seppo Rissanen.

Ekonomie doktor Ritva Reinikka har gjort en utredning om utvecklingsbiståndets effektivitet. Hon nämner dövskolan i Etiopien som en fin prestation. Finska Missionssällskapet har utvecklat dövundervisningen i Etiopien i mer än 30 år.

Dövas rättigheter beaktas i Etiopien

I Etiopien har Finska Missionssällskapets kunnande etablerat sig i samhället. Specialundervisningen för döva har överförts till statens officiella undervisningsprogram. Attityderna mot döva har också  blivit positivare bland olika myndigheter.

Årtionden av arbete för de dövas rättigheter har lett till att allt flera döva barns skolgång tryggas. Över 7 000 döva barn har fått sina rättigheter till utbildning tryggade i 215 kommuner på olika håll i landet. Skolorna har startat 135 nya specialklasser för döva och 194 skolor har fått stöd för dövundervisning. Dövundervisning har getts till över 800 lärare eller myndigheter i undervisningssektorn.

Hjälp till dem som inte gynnas av samhällsekonomin

Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete förbättrar livet för de alla mest utsatta genom bland annat utbildning och identitetsbevis. De människor som får hjälp gynnas i allmänhet inte av tillväxten i samhällsekonomin. Sällskapet främjar deras ställning och rättigheter genom att angripa de grundläggande orsakerna till diskrimineringen.

Sällskapet främjar olika etniska minoritetsgruppers ställning, rätt till en egen kultur, ett eget språk samt mark i bland annat Tanzania, Colombia, Kambodja och Nepal.

Personer med funktionshinder får också hjälp och stöd. Finska Missionssällskapet arbetar för att främja deras rättigheter och kämpar mot fördomar, felaktig information och undermålig lagstiftning.

I Etiopien har samarbetskyrkan Mekane Yesus utfört ett banbrytande arbete för att krossa fördomar. Kyrkans personal söker upp funktionshindrade och förmedlar saklig information till de anhöriga och i samhällena. Samtidigt har sällskapet stärkt sysselsättningen bland funktionshindrade genom företagsamhet.

Finska Missionssällskapet påverkar också i de lokala samhällena. I många länder finns lagstiftning som ska trygga de utsattas rättigheter – men problemen ligger ofta i förverkligandet.

I Etiopien finns till exempel ett ändamålsenligt statligt program och budgetmedel för utbildning riktad till funktionshindrade barn, men de lokala myndigheterna känner ännu inte tillräckligt väl till det.

Dalitkvinnornas rättigheter förverkligas i Nepal

Finska Missionssällskapet har stött kvinnorna ända sedan organisationen grundades. I många u-länder har kvinnornas möjligheter till företagande och utkomst förbättrats efter att de fått läs- och skrivkunskap. Yrkesutbildningar har öppnat nya försörjningsmöjligheter.

I Nepal drabbas miljontals människor av kastdiskriminering. Sällskapet har stött dalitkvinnornas egenmakt på många nivåer i samhället. Tack vare läskunnighet har kvinnorna nu större möjligheter att sköta ärenden hos myndigheterna. Utvecklingen av hälsofostran och mödrahälsovården har förbättrat mödrahälsan bland dalitkvinnorna. Sällskapet har länge arbetat för att mödrahälsovården ska integreras i det statliga hälso- och sjukvårdssystemet.

Konfliktlösning i Syrien, Myanmar och Sydafrika

Finska Misisonssällskapet har goda förutsättningar att verka för konfliktlösning, fred och försoning i världen.

I Syrien och Myanmar har sällskapet tillsammans med sina lokala partner kunnat bygga broar mellan olika aktörer och sammanföra fredsarbetare med finansiärer. Finska Missionssällskapet stöder också en nationell dialog för att uppnå en rättvis fred.

I Sydafrika har kyrkorådet i KwaZulu-Natal fått parterna i tvisterna om markrättigheter – storgodsägare och lantbruksarbetare som behöver mark – att närma sig varandra. Nu för de en dialog i stället för att gripa till våld.

i sydvästra Etiopien medlar Finska Missionssällskapet i konflikterna mellan minoritetsgruppen mandza och majoritetsbefolkningen.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig i påverkansarbete (fred och försoning) Tarmo Heikkilä tfn 040 590 0006, tarmo.heikkila(at)suomenlahetysseura.fi

Mirja Himanen undervisar den etiopiska förskoleeleven Betlehem Mesfin framför en spegel. Himanen har arbetat som speciellärare bland döva i närmare 30 år.