Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Fredsprocessen i Colombia: Kvinnors delaktighet ett måste

Paula Gaviria Betancur, Maricela Florez Caro, Beatriz Quintero och Andrés Alba medverkade i seminariet om fredsprocessen i Colombia under Helsinki Peace-Talks. Foto: Heidi Tirri.

Fredsaktörer från konfliktdrabbade områden som Syrien, Colombia, Zimbabwe och Palestina samlades i Helsingfors för att medverka och delta i Helsinki Peace-Talks 19-24.9. Evenemanget ordnades av Utrikesministeriet, Finska Missionssällskapet och några av dess samarbetspartner.

Fredsaktörerna fick bekanta sig närmare med fredsprocessen i Colombia. Frågor som hur kyrkorna arbetat för fred och försoning i det konfliktdrabbade landet, samt vikten av det psykosociala stödet och dess roll i byggandet av försoning lyftes fram.

En av de allra viktigaste delarna av fredsbyggandet i Colombia har varit att involvera kvinnor i fredsprocessen, eftersom det främjar freden i en större utsträckning.

“I stället för att räkna offer är det viktigare att människor förstår att det nu är en ny tid som börjat. Kvinnan är inte ett offer utan en människa med en egen framtid som hon kan påverka. Kvinnan stärker demokratin i samhället”, säger Paula Gaviria Betancur som arbetat som rådgivare för mänskliga rättigheter åt den tidigare presidenten Santos, som i sin tur varit med och förhandlat om fredsvillkoren mellan regeringen och Farc-gerillan.

Farc bygger fred

I diskussionerna lyftes det fram att en tredjedel av gerillakrigarna i Farc varit kvinnor. Trots det var kvinnor väldigt underrepresenterade under fredsförhandlingarna.

“Under Farcs 55-åriga historia har kvinnor inte varit i ledningen. I byarna har det däremot funnits många kvinnliga krigare och ett fåtal kvinnliga ledare som numera är mor- och farmödrar och vill vara med sina barnbarn”, säger Maricela Flórez Caro som själv blev gerillakrigare då hon var 14 år.

I Colombia hölls 2016 en folkomröstning om huruvida fredsavtalet mellan regeringen och Farc skulle godkännas. Med knapp majoritet förkastades fredsavtalet vilket ledde till att det skrevs om och godkändes i parlamentet några månader senare.

Anmärkningsvärt är att det grundades en kvinnlig kommission till fredsprocessen. I det förra avtalet fanns heller inget internationellt samarbete eller deltagande men nu finns det. Det viktigaste är att fred har uppnåtts och att ett politiskt avtal blivit av, säger Flórez Caro.

Teolog och konsult Andrés Alba tillägger:

“Att män bär ett barn i famnen i stället för ett vapen signalerar hopp. På samma sätt signalerar det hopp då kvinnor får ledande ställningar i byar. Då är de delaktiga i fredsbyggandet och jämställda”.

översättning: Johan Myrskog

Läs mera:

På fredens väg i Colombia

Finska Missionssällskapets utjämningskampanj hjälper krisdrabbade i Colombia