Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

En tredjedel av Pakistans yta är under vatten: 90 000 euro från Finska Missionssällskapet till de drabbade i Pakistan och Nepal

Finska Missionssällskapet har beviljat 90 000 euro för att hjälpa dem som drabbats av översvämningarna i Pakistan och Nepal, där de historiskt hårda regnen har orsakat exceptionella översvämningar. Över tusen människor har dött i Pakistan.

Det råder nödläge i Pakistan.

En tredjedel av Pakistans yta är översvämmad. Över tusen människor har dött och hundratusen personer har sökt sig till nödinkvartering. I Nepal har över 20 000 människor tvingats lämna sina hem.

”Skadorna i Pakistan är väldigt omfattande. Människor har omkommit och hem är förstörda. Många människor har förlorat sin utkomst och tillgång till mat. Det mänskliga lidandet är omfattande och behovet av nödhjälp stort”, säger Finska Missionssällskapets sakkunniga i humanitär hjälp, Eija Alajarva.

Regeringen i Pakistan har utlyst nationellt nödläge. Över en miljon hem har förstörts eller skadats allvarligt.

Missionssällskapet har beviljat 55 000 euro i nödhjälp för att hjälpa dem som drabbats i Pakistan. Pengarna når fram via två lokala samarbetsorganisationer: Peshawar stift inom Pakistans kyrka samt nätverket Pakistan Partners Initiative, med vilket Missionssällskapet nyligen inlett samarbete.

Kyrkan erbjuder nödinkvartering för dem som förlorat sina hem i Khyber Pakhtunkhwa i Pakistan. Foto: Peshawar stift

Nödhjälp till över 5 000 familjer i Pakistan

I Pakistan har det ställvis regnat 700 procent mer än det normala medeltalet. Hela landet har drabbats av enorma mänskliga och ekonomiska förluster.

Största delen av Missionssällskapets projekt är verksamma i landskapet Khyber Pakhtunkhwan, där den största samarbetspartnern är Peshawar stift inom Pakistans kyrka. Stiftet rapporterar att åtminstone 250 personer har omkommit i området, och att över 19 000 hus har totalförstörts.

”Vi har inkvarterat människor tillfälligt i kyrkans utrymmen”, säger stiftssekreterare Nadeem Gill.

Vattentäckta gator i Khyber Pakhtunkhwan.

Översvämningarna kommer att påverka många människors inkomstmöjligheter och tillgång till livsmedel en lång tid framöver, eftersom ösregnen och vattenmassorna har förstört odlingarna och skörden av ris, bomull, dadlar och grönsaker.

Missionssällskapet deltar i nätverket Pakistan Partners Initiatives projekt, genom vilket ungefär 5 000 människor får hjälp på olika håll i Pakistan. Familjerna får hjälp i form av kontanter så att de kan skaffa basnödvändigheter, mat och medicin.

I första hand når hjälpen familjer med små barn, gravida och ammande mödrar, åldringar samt funktionshindrade. I projektet fokuserar man speciellt på religiösa minoriteter, ensamstående mödrar samt familjer som inte får hjälp av någon annan aktör.

Missionssällskapet hjälper dessutom 100 översvämningsdrabbade familjer (600 personer) tillsammans med Peshawar stift. Familjerna får mat, vatten, tillbehör för matlagning, hygienartiklar samt täcken och dynor.

En ambulerande klinik når ut till de drabbade i Pakistan. Foto: Pakistan Partners Initiative

Hjälp till 150 familjer i Nepal

De årliga monsunregnen i Nepal har också orsakat kraftiga översvämningar och påverkat tiotusentals människors liv i landet. Många redan utsatta familjer har tvingats söka tillfälligt skydd och samtidigt förlorat sina möjligheter till utkomst.

Översvämningarna har förstört odlingsmarker, skördar och utsäde. Detta har slagit hårt mot många redan utsatta och fattiga människor i byarna. Vattenkällorna är förorenade och förstörda.

Missionssällskapet har beviljat 35 000 euro till sin samarbetspartner Sahas för att hjälpa 150 utsatta familjer i olika byar i området Udayapur.

Pengarna användas för att skaffa jordbruksredskap, utsäde, till vattenförsörjning, hygienartiklar och utbildning för att grunda hushållsodlingar.

Därtill får småbarn, gravida och ammande mödrar samt personer med funktionshinder vinterkläder och basförnödenheter. Hjälpen kommer att ges under en längre tid i Nepal för att hjälpa människorna att återhämta sig från katastrofen. Det ordnas till exempel psykosocial hjälp för drabbade familjer.

Hjälp nu – donera till katastroffonden