Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Polion klarade inte av att stoppa denna kvinna: Nu hjälper hon andra funktionshindrade i Nepal

När Kumari Puspa Rokaya (26) var barn blev hon funktionshindrad till följd av polio. Om hon inte hade fått fadderstöd från Missionssällskapet skulle hon ha tvingats avbryta sina studier. Nu kämpar hon för funktionshindrades rättigheter.

”När jag ser funktionshindrade behandlas dåligt tänker jag att jag måste göra mera för att ändra på saken”, säger Kumari Puspa Rokaya.

Som liten flicka insjuknade Kumari Puspa Rokaya i polio som gjorde att hon nu är rörelsehindrad och har svårt att gå. Föräldrarna tog flickan till sjukhuset, men skadan gick inte att bota.

”Andra barn sprang omkring, men jag kunde inte göra det. Det kändes illa”, berättar 26-åriga Kumari Puspa.

Hon kommer från en fattig familj i det avlägsna området Kailali i västra Nepal. Det såg redan ut som att hon skulle bli tvungen att avbryta sina studier på grund av familjens dåliga ekonomi, men så fick hon höra om Missionssällskapets fadderstöd till funktionshindrade barn och unga.

Tack vare fadderstödet kunde hon fortsätta sina studier ända upp till universitetsnivå. Nu håller Kumari på med magisterstudier. Det är en stor bedrift i det patriarkala Nepal, där fattiga familjers flickor ofta tvingas stanna hemma för att ta hand hushållet medan pojkarna får studera vidare. Situationen är ännu sämre för funktionshindrade kvinnor.

Praktiken ledde till fast jobb

Missionssällskapets nepalesiska samarbetspartner Foorward looking arbetar för funktionshindrades rättigheter. I Missionssällskapets projekt inom utvecklingssamarbete stöder de funktionshindrade människors, som Kumari Puspas, utbildning med hjälp av fadderstödet. Organisationen arbetar för att funktionshindrades rättigheter ska förverkligas och för deras försörjning.

Via samarbetsprojektet fick Kumari Puspa en praktikplats för sex månader. I det nepalesiska arbetslivet diskrimineras funktionshindrade personer och nästan inga jobb finns att få.

Praktiken ledde till att Kumari Puspa fick fast jobb vid Forward Loooking. Nu har hon redan hunnit arbeta fem år för organisationen.

”Faddestödet var väldigt viktigt för mig – utan stödet skulle jag inte vara här idag”, säger Kumari Puspa.

När hon började jobba med andra funktionshindrade förstod hon att det inte är något märkvärdigt med att vara funktionshindrad. Nu accepterar Kumari Puspa det som något som hör livet till.

Jämlikt bemötande

Att besöka byar och träffa andra funktionshindrade är det Kumari Puspa uppskattar mest i sitt arbete. Hon har kommit byborna nära. Då vi hälsar på i självhjälpsgrupper för funktionshindrade är det lätt att se att man litar på henne. Hon tar människor i hand, klappar på ryggen och uppmuntrar dem. Hon bemöter de andra funktionshindrade som jämlika och värdefulla.

”När funktionshindrade behandlas dåligt tänker jag att jag måste göra mera för att ändra på saken.”

Enligt Kumari Puspa är arbetet utmanande speciellt då det är regntid i Nepal. Området Kailali består av lågland och monsunregnen kan vara mycket kraftiga. Då är det svårt för Kumari Puspa att besöka byarna. Hon är också medveten om hur regnperioden utmanar de funktionshindrades liv. Det är svårt att röra sig då stora mängder regn öser ner.

Under coronatiden försämrades arbetsmöjligheterna och försörjningen minskade på grund av de långa perioderna då samhället var nedstängt. Pandemin har drabbat de fattiga speciellt hårt. Funktionshindrade kvinnor är särskilt sårbara.

Missionssällskapets projekt inom utvecklingssamarbete hjälpte dem genom den svåraste tiden. De funktionshindrade fick matpaket som innehöll bland annat ris, olja och linser.

Kumari Puspa Rokaya besöker en självhjälpsgrupp för funktionshindrade. Hon har nått en inflytelserik position som förkämpe för funktionshindrades rättigheter och deltar också på kommunnivå i olika arbetsgrupper som behandlar funktionshindrades ärenden.

Myndigheterna måste ta sitt ansvar

I sitt arbete har Puspa Kumari lärt sig hur andra organisationer som arbetar för funktionshindrade jobbar och om myndigheternas roll när det gäller att se till att funktionshindrades rättigheter förverkligas.

Hon har nått en inflytelserik position som förkämpe för funktionshindrades rättigheter.

Hon valdes till och med till vice ordförande på regional nivå för National Federation of the Disabled Nepal (NFDN). Puspa Kumari deltar också på kommunnivå i olika arbetsgrupper som behandlar funktionshindrades ärenden.

Hon berättar att hon är motiverad att arbeta med funktionshindrades rättigheter ända fram till sin pensionering. Att grunda ett eget föredrag är också någonting som hon drömmer om.

Vilka förändringar vill Puspa Kumari se i funktionshindrades liv i Nepal?

”Alla funktionshindrade borde känna till sina rättigheter, däribland vilken service staten lagenligt måste ordna. Till exempel ska de få 50 procents rabatt på biljettpriset i kollektivtrafiken, men detta förverkligas fortfarande inte.”

I Missionssällskapets projekt inom utvecklingssamarbete har man idkat påverkansarbete gentemot lokalmyndigheterna så att alla funktionshindrade skulle få tillgång till statliga kort som visar att de är funktionshindrade och som berättigar till statliga förmåner och stöd.

”Det känns bra när lokalmyndigheterna berömmer vårt arbete”

***Stöds av Finlands utvecklingssamarbete***

Text och foto: Mimosa Hedberg

 

Fakta: Funktionshindrade diskrimineras i Nepal

  • Enligt uppskattning finns det över en halv miljon människor med syn- och hörselnedsättning eller andra fysiska funktionshinder. Fattigdom och samhällets diskriminerande attityder leder till stor ojämlikhet.
  • Skammen och stigmat kring funktionshinder är starka. I många hem låter man bli att utbilda funktionshindrade barn och unga.
  • Trots att den nepalesiska grundlagen från 2015 är progressiv när det gäller frågor kring funktionshinder är tillämpningen av lagen fortfarande en utmaning.