Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningen 2019: Hopp åt dem som lider av klimatförändringarna

Trädplantering i Kishapu i Tanzania.

Konsekvenserna av klimatförändringarna syns redan på många håll i världen. Tyvärr är det världens fattigaste som drabbas hårdast av klimatförändringarna, trots att de bidragit minst till att de uppkommit.

I de länder där Finska Missionssällskapet jobbar har klimatförändringarna förorsakat bland annat torka, sämre tillgång till mat och större arbetsbörda. Klimatförändringarna hotar också att förstöra de framsteg som gjorts på många håll. Därför försöker vi bromsa klimatförändringarna och hjälpa människor att klara av de utmaningar som klimatförändringarna för med sig.

Vårt klimatarbete riktar sig till de allra mest utsatta. Allt arbete sker i samarbete med våra lokala samarbetsparter.

Vatten och träd ger nytt hopp

I Tanzania lider bland annat området Kishapu allt oftare av torka. På grund av klimatförändringarna är det svårare att förutspå vädret. Det är numera omöjligt att veta när regnperioden infaller, vilket gör att jordbruket försvåras och skördarna kan vara kraftigt försenade.

Torkan gör det svårt att få tag på vatten. Därför har vi reparerat gamla bevattningssystem, byggt vattenbehållare för att samla regnvatten och utbildat invånarna att använda sig av droppbevattningssystem. Ökenspridningen bekämpas genom trädplantering.

I Tanzania har man också utvecklat energisnåla spisar. De kräver inte så mycket brännved och är bättre för hälsan. Samtidigt minskar arbetsbördan när det går åt mindre tid till matlagning.

Klimatarbetet i Nepal stöder minoriteter 

Låt os ta väl hand om vår miljö, så att också framtida generationer kan få ett drägligt liv. På fotot mormor Ester Nyoni från Zimbabwe med sitt 1-åriga barnbarn Faith.

De etniska minoriteter och kastlösa daliter som lever i Nepals bergstrakter har ännu svårt att klara sig. Detta beror bland annat på karga förhållanden och klimatförändringarnas effekter. Invånarna i bergsområdena har också svårt att skaffa sig tilläggsinkomster på annat håll. Kvinnor och barn är mest utsatta.

Tillsammans med våra lokala samarbetspartner jobbar vi för att förbättra tillgången till mat. Situationen har förbättrats tack vare att man kunnat börja odla grödor som klarar omväxlande väder. Dessutom har kvinnorna kunnat starta små företag och på det viset få tilläggsinkomster. Genom utbildning satsar man också på att öka katastrofberedskapen genom att till exempel lära ut hur man bygger hus som klarar jordbävningar.

Rättvist miljöarbete

Klimat- och miljöarbete genomsyrar allt vårt arbete. Vi har till exempel satsat på miljöfostran i Laos och Bolivia, ökad miljövård i Västafrika och stöd till hållbara småjordbruk i Zimbabwe. Det finns alltså hopp. Via oss kan du stöda de människor som drabbas av klimatförändringarna.

Ge en gåva till Utjämningen

Läs mer om Utjämningskampanjen här.

Läs mer artiklar om vårt klimatarbete här.