Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Trettondagens kollekt stöder växande kyrkor

Fyra församlingsmedlemmar sjunger i gudstjänsten i Nepals lilla lutherska kyrka i södra Nepal. De flesta av kyrkans medlemmar är santaler
Fyra församlingsmedlemmar sjunger i gudstjänsten i Nepals lilla lutherska kyrka i södra Nepal. De flesta av kyrkans medlemmar är santaler

På trettondagen, den 6.1.2015, uppbärs den riksomfattande kollekten till Finska Missionssällskapets kyrkliga arbete i Bolivia, Nepal, Ryssland och Venezuela. Trettondagen påminner om kyrkans grunduppgift, missionen, och att budskapet om Jesus tillhör alla.

I till exempel Nepal erbjuder kyrkorna en inkluderande gemenskap och lär ut att kasttillhörighet inte är avgörande för en människas värde. Kyrkan bryter sakta ner den djupt rotade kastindelningen och ger en röst åt de kastlösa, som blir diskriminerade på alla områden i livet.

De utstötta sprider evangeliet

Kyrkan välkomnar alla. Människor av lägre kast kan delta i gudstjänsterna likvärdigt med andra församlingsmedlemmar och gå till samma nattvardsbord. De kristna visar att kärleken till nästan kallar var och en att försvara dem som är utsatta för diskriminering. Många från den lägre kasten har blivit ledare i sina församlingar.

De kristnas historia i Nepal var fram till 1990 präglad av förföljelse. I och med avskaffandet av kungadömet år 2006 förändrades situationen för de kristna. Den dåvarande regeringen utlyste Nepal till en sekulär stat. Det innebar en betydligt större frihet för kristen verksamhet.

En av världens snabbast växande kyrkor

Nepals kyrka är en av världens snabbast växande kyrkor. De kristna är cirka 1,5-2 miljoner till antalet. Finska Missionssällskapet stöder olika kristna medborgarorganisationer och kristna nätverk som verkar runtom i Nepal. Nepals evangelisk lutherska kyrka får också stöd.

Finska Missionssällskapet har drivit en omfattande verksamhet i Nepal i över 30 år. Arbetet är helhetsbetonat och omfattar både stöd till kyrkligt arbete och utvecklingssamarbete. Sällskapet stöder på olika sätt arbetet bland minoriteter.

Förbönsämnen från Maria Westerling i Nepal