Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Näsdagen stöder världens barn

Finska Missionssällskapet har stött barn i Nepal med medel från Näsdagen. Foto: Anni Takko
Finska Missionssällskapet har stött barn i Nepal med medel från Näsdagen. Foto: Anni Takko

Näsdagen ordnas för att alla världens barn skall få möjlighet till utbildning, hälsa, trygghet och näring. I Näsdagen deltar nio organisationer, som under årens lopp hjälpt miljontals av de allra mest utsatta barnen i världen.

Finska Missionssällskapet använder intäkterna från Näsdagen dels till att stöda barnarbetare i Bolivia, dels till att förbättra barns och kvinnors ställning i Nepal och till att hjälpa hela samfund att förbättra sin utbildningsnivå, mattrygghet, hälsa och försörjning.

Bolivia är det enda landet i världen som har lagar som tillåter att barn deltar i arbetslivet. En tredjedel av barnen i landet arbetar, ofta i farliga förhållanden till exempel i gruvor. Vi erbjuder barnen yrkesutbildning och tryggare utkomstmöjligheter. Barnen får kunskaper och färdigheter som hjälper dem att planera och ta ansvar för sitt liv. Skolgången främjas med hjälp av stödfunktioner samt genom att utföra påverkansarbete mot lärare och myndigheter.

I Nepal förbättrar vi undervisningens kvalitet och utbildar lärare i att använda barnvänliga undervisningsmetoder och till att fungera som skolkuratorer. Därtill uppmuntrar vi till en ökad användning av modersmålet i undervisningen. Barnens situation förbättras också genom kvinnogrupper. I grupperna får mammorna information om näring, hälsa och hygien. Barndödligheten, barnäktenskapen, mödradödligheten och antalet barn som föds med funktionsnedsättning minskar.

Den nationella Näsdagen-kampanjen ordnas en gång per år under oktober-november. Kampanjen kulminerar i Finlands största välgörenhetssändning fredag 9.11 kl. 19 på Yle TV2. Men donera kan man hela året!

Vemsomhelst kan bidra till Näsdagen-kampanjen! Tiotals skolor, föreningar, sammanslutningar, hobbygrupper och offentliga personer har redan anslutit sig och börjat jobba för barnens bästa. Donera här!