Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Uppfinningsrikedom ger hopp  

Oförutsägbarhet hör till utvecklingssamarbetes natur. Projekten förverkligas i förhållanden där den samhälleliga stabiliteten kan förändras snabbt. Trots det överraskade coronapandemin oss alla. 

Pandemin framskred i olika takt i olika delar av världen. Förutom oron för hälsosäkerheten började även andra orosmoment och stödbehov framträda: mötesrestriktioner och inskränkningar i rörelsefriheten hindrade människor från att arbeta och försörja sig, det rapporterades om ökat våld mot kvinnor och barn, de falska nyheterna blev fler och det förekom avbrott i barns skolgång.  

Den största oron gäller barnen och deras framtid. När skolgången avbryts för flera månader höjs tröskeln att återvända till studierna. Det är viktigare än någonsin att satsa på barns och ungas framtid och detta kommer Missionssällskapet att fokusera på även i fortsättningen. 

Våra samarbetsorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter hade sedan tidigare kompetens för att reagera då kvinnors och barns ställning snabbt försämrades. I länder med svag infrastruktur stöddes barns lärande genom materialproduktion för distansstudier, skolradioprogram och inspelningar.  

Våra samarbetspartner har bra nätverk och god kännedom om de lokala förhållandena. De hade förmågan att hitta nya arbetssätt och se till att hjälpen nådde fram även under utmanande omständigheter.

För utvecklingsaktörer i nord och syd har pandemin även inneburit ett digitalt språng. För att hålla kunna kontakten och genomföra projekt tillsammans har man utnyttjat olika digitala verktyg. Vid valet av dessa har man beaktat de lokala förhållandena. Då det inte längre var möjligt att resa från Finland, och resandet mellan och inom länder förhindrades, ökade antalet distansmöten och nätbaserade sätt att hålla kontakten.

Även efter pandemin finns det anledning att fortsätta utnyttja digitala kanaler och plattformar samt utveckla dessa.  

Vad var alltså den största lärdomen under år 2020?
I Missionssällskapets verksamhetsområden ter sig coronapandemin som en stor kris bland många stora kriser, konflikter och problem. Man förhåller sig till pandemin som till andra utmaningar: även denna situation går över och tillsammans klarar vi också detta.

Hoppet finns i människorna, i deras fantasi och uppfinningsrikedom. Om de utvecklingsresultat som redan uppnåtts är i fara på grund av pandemin och dess ekonomiska och sociala påföljder, så tar en stark vilja och en lösningsorienterad inställning oss vidare på en hållbar väg.

Om vi vill har vi alla verktyg för att tillsammans skapa en bättre, rättvisare och hållbarare framtid. Vill du följa med på den resan? 

 

TEXT Roosa Rantala, chef för utvecklingssamarbetet vid Finska Missionssällskapet

ÖVERSÄTTNING Ann-Kristin Åvall

  

Information och stöd i coronakrisen 

✷ I Colombia fick 510 familjer mathjälp. Genom olika medier nåddes över 4 000 människor av program som förmedlade kunskap om coronan och förde kampanj mot familjevåld.  

✷ Etiopien informerade man om corona genom olika medier. Sammanlagt nåddes över 300 000 människor. 

✷ I Nepal gavs psykosocialt stöd genom en gratis telefontjänst. 5 100 människor deltog i virtuella evenemang om psykisk hälsa. 54 lärare från 27 skolor fick utbildning i barns psykiska hälsa, vilket gagnar omkring 1500 barn. 

✷ I Nepal stöddes även ordnandet av distansstudier. Sammanlagt 1 610 elever i klasserna 1–3 i 25 skolor fick undervisning genom radio eller inspelade program. 

✷ I Tanzania fick skolor permanenta handtvättstationer. 12 000 barn och unga har fått nytta av dessa. 

✷ I området Fatick i Senegal fick 2 000 personer hygienartiklar och munskydd för att stoppa spridningen av coronaviruset. Därtill fick de information om hur de kan skydda sig för viruset och förhindra dess spridning. 

✷ Under år 2020 riktade Missionssällskapet medel till följande arbetsformer inom coronaförebyggande arbete: hygienarbete (WASH), mathjälp, skyddsmateriel, information om corona, psykosocialt stöd, stöd för distansundervisning, arbete mot könsbaserat våld, förbättrande av utkomstmöjligheter. 

 

Artikeln har ingått i tidningen Mission, som är gratis och kan beställas här.