Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

”De snöklädda bergen har ersatts av svarta bergstoppar”

Jordbrukare i tredje led. Santa Man Kumal har sett verkningarna av klimatförändringen – och vet nu vad han ska göra. Bild: Mimosa Hedberg

Nepalesiska bybor får undervisning i miljövård.

Nepalesen Santa Man Kumal, 35, är jordbrukare – precis som hans far och farfar också varit. Kumal har personlig erfarenhet av hur klimatuppvärmningen har påverkat livet i hans hemby.

”När vi var barn såg vi mera snöklädda bergstoppar. Nu ser vi bara svarta toppar”

Kumal har fått erfara hur temperaturen stigit på det kuperade området i Dhaging varifrån han är hemma. Ännu för tio år sedan var vårarna betydligt kallare. Men nu skiner solen – så brännande att medborgargruppens medlemmar måste stanna i skuggan.

Utbildning om klimatet

Finska Missionssällskapet stöder medborgargruppen via den lokala Sahas-organisationen och därigenom också hela byns utveckling. Gruppens sekreterare Kumal berättar att han fått lära sig nya odlingsmetoder.

”Nu vet jag vilka arter det lönar sig att odla under olika årstider.”

Medlemmarna i gruppen har också lärt sig att kräva sina rättigheter av de lokala myndigheterna. De har t ex bett om stöd för svampodling och förbättring av vägarna.

De kanske viktigaste lärdomarna rör ändå miljön. Byborna har genom Sahas fått kunskap om klimatförändringarna och hur man anpassar sig till dem.

”Jag har lärt mig att t ex vedeldning frigör koldioxid till atmosfären och att det är skadligt också för hälsan”, berättar Kumal.

Kumal är bekymrad över att skogarna försvinner eftersom träden effektivt binder koldioxid. Men mest bekymrad är han över att klimatförändringen berör alla – hela världen, inte enbart deras lilla samhälle. Han ser ändå lösningar på problemet:

”Man borde plantera fler träd. Vi skulle inte få bränna plast i Nepal och man borde satsa på en renare miljö generellt.”

Detta gör gruppen redan: i byn ordnas nuförtiden gemensamma skräpsamlingstalkon.

Text och bild: Mimosa Hedberg, Missionssällskapets informatör i Nepal

Ge en gåva till Utjämningen

Läs mera om Utjämningskampanjen här.

Läs mer om Miljöbankens arbete här.