Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Bättre skördar och mättade magar i Nepal

Det finns över 800 miljoner hungrande människor i världen. Vi har pratat med Laxmi Devi Chaudary, en jordbrukande mormor i Nepal. Hon var tidigare livegen och vet vilka förändringar som behöver göras i landet. 

”Jag fick lära mig hur en köksträdgård kan ge oss bättre kost och hur man på ett smart sätt kan odla flera växter samtidigt", berättar Laxmi Devi Chaudhary. Bild: Mimosa Hedberg

Laxmi Devi Chaudhary (43) och hennes familj på sju personer lever av jordbruk. Den unga mormodern med familj bor i det avsides belägna Kanchanpur i västra Nepal, där de odlar ris och grönsaker. 

”Jag odlar på mark som ägs av en annan person och hälften av avkastningen går till markägaren. Min man jobbar tillsammans med mig, men arbetar också som daglönare emellanåt. Skörden ger inte tillräckligt för att räcka till försäljning”, berättar Laxmi. 

På den nepalesiska landsbygden är skörden ofta otillräcklig. Småbrukarna drygar ut sina inkomster med att jobba med dagsverken på hus- eller vägbyggen eller på andras åkrar eller gårdar. I hopp om ett bättre liv väljer en del tungt gästarbete utomlands. 

I Laxmis by är många av byborna före detta livegna. Tidigare gjorde de tunga arbeten på de rika invånarnas marker, ofta utan lön, som ersättning för stora lån. Systemet med livegenskap har formellt upphört i Nepal, men de som levt i livegenskap bär fortfarande en tung börda. De är fattiga och stigmatiserade. 

Jordbruket är en stor arbetsgivare i Nepal, men produktiviteten är låg och småbrukarna kan inte alltid försörja sin familj. Bild: Mimosa Hedberg

Jordbrukets svaga ställning  

Nepal är fortfarande ett av världens fattigaste länder. Jordbrukets svaga ställning är en av huvudorsakerna. Jordbruket är landets största näring, men produktiviteten är låg. Småbrukarna kan inte alltid försörja sin familj med avkastningen av det egna arbetet. Jordbrukarna saknar ofta det kunnande som behövs och det är svårt att skaffa utsäde. 

Missionssällskapet inledde år 2022 ett nytt utvecklingssamarbetsprojekt som syftar till att stärka småbrukarnas utkomst och trygga livsmedelsförsörjningen i Laxmis hemtrakter. Projektet genomförs tillsammans med den nepalesiska organisationen Li-Bird i provinsen Sudurpaschim.  

Området är ett av de mest utsatta i Nepal och en tredjedel av dess invånare lever i fattigdom. 

Laxmi berättar att bysamhällena har fått klimattåligt utsäde tack vare projektstödet. Det kan till exempel vara fråga om en tåligare art av ris – utsädet varierar i de olika områdena. 

Dessutom har jordbrukarna fått undervisning i risodling, boskapsuppfödning och odling av köksträdgård. 

”Jag fick lära mig hur en köksträdgård kan ge oss bättre kost och hur man fiffigt kan odla flera växter samtidigt.” 

Laxmi ser den konkreta nyttan av undervisningen. 

”Tack vare undervisningen kan vi öka vår produktion. När vi till exempel förbättrar våra fähus får vi mera mjölk.” 

Klimatförändringen försvårar odlandet i Nepal, konstaterar deltagarna vid odlarnas gruppmöte. Bild: Mimosa Hedberg

”Klimatförändringen gör livet svårare” 

Missionssällskapet hjälper invånarna att förbereda sig för klimatförändringens inverkan på odlingarna och ta i beaktande eventuella naturkatastrofer. Nepal är ett av världens mest sårbara länder. 

Laxmi säger att hon är medveten om klimatförändringen och de problem som den medför för jordbrukarna:  ”Klimatförändringen gör vårt liv svårare.” 

Laxmi anser att torkan är odlarnas största utmaning. Det finns inget ordentligt bevattningssystem, så vattnet räcker inte alltid till för odlingarna. Å andra sidan är det också vanligt med översvämningar, särskilt under regnperioden. Ett par dagar innan vårt besök hade det åter en gång varit översvämning i byn. 

”Det svämmar över här, trots att översvämningarna borde komma först i juli-augusti”, berättar Laxmi. 

Ett mångsidigare jordbruk tryggar inkomsterna. Foto: Mimosa Hedberg

Den jordbrukande mormodern vet vad odlarna behöver för att klara av förändringarna. Laxmi hoppas få mer kunskap om hur hon kan förbättra jordbrukets produktivitet och få större skördar som räcker till försäljning. Hon drömmer om att deras by rentav skulle bli en modellby för jordbruket och att nepaleser från andra områden skulle komma dit för att lära sig om hållbart jordbruk. 

Laxmi ser de klimattåliga odlingsarterna som ett bra alternativ vid anpassningen till klimatförändringen. Samtidigt borde man göra jordbruket mångsidigare. 

”Vid den här tiden på året odlar många bara en enda växt, rädisa. Nu förstörde översvämningarna odlingarna och vi förstod att vi borde ha planterat flera sorters växter. Då skulle en del kanske ha klarat sig.” 

Invånarna på landsbygden i Nepal för utbildning i boskapsskötsel. Foto: Mimosa Hedberg

Text: Mimosa Hedberg, Finska Missionssällskapets kommunikatör i Nepal 

Fakta: Hungern är ett globalt gissel 

  • Det finns över 800 miljoner hungrande människor i världen.  
  • Kriget i Ukraina åstadkom en global livsmedelskris, som har jämförts med den humanitära kris som andra världskriget orsakade.
  • Det globala hungerindexet visar att hungersnöden i Nepal minskat sedan millenniets början, men osäkerheten i fråga om tillgången på livsmedel och näringsämnen är fortfarande stor. 

***Med stöd av Finlands anslag för utvecklingssamarbete*** 

Artikeln har publicerats i tidningen Mission nr 1/2023. Texten har översatts av en volontär. Vi tackar för insatsen!