Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nepal: en tillbakablick på 2016

Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete har fått gott betyg i flera utvärderingar. Foto: Joanna Lindén-Montes
Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete har fått gott betyg i flera utvärderingar. Foto: Joanna Lindén-Montes

Finska Missionssällskapets samarbetspartner Leadership Training Department (LTD) har drivit ett framgångsrikt familjearbete i Nepal. LTD ordnade i början av år 2016 fem 2 dagar långa kurser i familjearbete. I kurserna deltog 138 par och 38 personer utan partner. I slutet av året ordnades 3 utbildningstillfällen för nya familjearbetsledare, 51 par deltog. I samarbete med Finska Missionssällskapet har LTD utarbetat en femårig utbildningsplan (2015-2019) för familjearbetet. Sedan 2015 har ca 1 800 par deltagit i familjeutbildningen på olika nivåer. Största delen av deltagarna är präster, som deltar tillsammans med sin äkta hälft. Deltagarna för sedan vidare kunskapen till den egna församlingen.

Arbete bland hiv-drabbade i Nepal

Finska Missionssällskapets samarbetspartner Grace Community Service (GCS) har jobbat med hiv-drabbade familjer nära indiska gränsen i Bardiyard sedan år 2009. De som löper särskild risk att bli hiv-smittade är de män som åker utomlands som gästarbetare och där använder sig av avgiftsbelagda sextjänster. När de kommer hem, överför de smittan till sin partner. De som blivit smittade förlorar all sin värdighet och de blir ofta uteslutna ur samhället.

Det viktigaste har varit att förebygga spridningen av hiv, hjälpa dem som lever med smittan och de som insjuknat i aids. Tack vare ett aktivt upplysningsarbete har många lärt sig att hiv inte är en orsak att utesluta människor ur samhället. Många hiv-drabbade familjer kan leva ett normalt liv och flera av familjerna har lärt sig nya yrken via olika snabbkurser. Fram till år 2016 hade 76 hiv-drabbade familjer fått hjälp och stöd via GCS. År 2016 fick 24 nya familjer hjälp, 5 nya barn fick börja gå i skola.

GCS arbetar även med att informera om människohandel. Det viktigaste är att upplysa kvinnorna om riskerna. Tillsammans med de lokala församlingarna har GCS ordnat tillfällen vid vilka man berättat för kvinnorna hur de kan skydda sig själva och sina äldre barn från att bli offer för männi- skohandel. År 2016 ordnades flera tillfällen i 4 olika distrikt: Kavre, Sindhupalchowk, Makwanpur, Dhading. Utbildning för Nepals landlösa och diskriminerade

Finska Missionssällskapet utför i samarbete med medborgarorganisationen Samaritan Uplift Service (SUS) byutvecklingsarbete i 3 distrikt i södra Nepal (Chitwan, Sarlahi och Morang). I dessa områden har rättslösa och diskriminerade grupper bildat inofficiella bysamhällen.

Målet med byutvecklingsprojektet är att förbättra de landlösa och diskriminerade dalit-samhällenas och minoritetsgruppernas ekonomiska och sociala ställning. År 2016 var 5 830 kvinnor och flickor delaktiga i verksamheten. De deltog bl.a. i kvinnogrupper, i vilka de fick höra om sina rättigheter, hälsofrågor och utbildning. Mer än 11 000 människor omfattades av projektet, de flesta av dem kastlösa daliter eller etniska minoriteter.

Utbildning för Nepals landlösa och diskriminerade

Finska Missionssällskapet utför i samarbete med medborgarorganisationen Samaritan Uplift Service (SUS) byutvecklingsarbete i 3 distrikt i södra Nepal (Chitwan, Sarlahi och Morang). I dessa områden har rättslösa och diskriminerade grupper bildat inofficiella bysamhällen.

Målet med byutvecklingsprojektet är att förbättra de landlösa och diskriminerade dalit-samhällenas och minoritetsgruppernas ekonomiska och sociala ställning. År 2016 var 5 830 kvinnor och flickor delaktiga i verksamheten. De deltog bl.a. i kvinnogrupper, i vilka de fick höra om sina rättigheter, hälsofrågor och utbildning. Mer än 11 000 människor omfattades av projektet, de flesta av dem kastlösa daliter eller etniska minoriteter.