Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet stöder coronaförebyggande arbete med närmare 400 000 euro

Skyddsvisir tillverkas på sjukhuset i Okhaldhunga, Nepal. Bild: United Mission to Nepal.

Stödet går till projekt inom hälsovård, informationsförmedling, hygien och mathjälp.

Under året 2020 satsar Missionssällskapet 399 000 euro inom arbete som ska tygla coronavirusets spridning och mildra effekterna av det. Nya projekt startas som bäst i Zimbabwe, Nepal, Etiopien, Palestina och Kina, och i Tanzania inleddes arbetet redan i början av april.

Inom projekten stöder man hälsovården och erbjuder fattiga och marginaliserade människor hygienartiklar, psykosocialt stöd, mathjälp samt tillförlitlig information om coronaviruset och vikten av god hygien.

  • Coronaviruset, och de ekonomiska konsekvenserna av det, utgör ett hot mot människor som redan befinner sig i en svag position. Zimbabwe är ett exempel på en skör stat, vars ekonomi har kollapsat och där hälsovårdssystemet inte klarar av coronakrisen. Med vårt stöd kan ungefär 3 miljoner zimbabwier få information om corona via radion, sociala medier, televisionen och musiken. 10 000 människor får hälsovård och psykosocial hjälp. I Zimbabwe styrs stödet via kyrkornas råd speciellt till kvinnor, barn och funktionshindrade människor i glesbygden, säger Tero Norjanen, direktör för utrikesarbetet vid Finska Missionssällskapet.

Missionssällskapet stöder också hälsovården i Nepal ekonomiskt och ser till att sjukhuset i Okhaldhunga får beredskap att sköta coronapatienter. Med Missionssällskapets stöd kan man skaffa skyddsutrustning till vårdpersonalen och sörja för att det finns tillräckligt med personalresurser på sjukhuset under coronakrisen. Sjukhuset som drivs av organisationen United Mission to Nepal ligger i landets avlägsna östra del. Här får områdets fattiga vård, oavsett betalningsförmåga.

I Etiopien bidrar Missionssällskapet till en större medvetenhet om coronaviruset via radion och lokala tv-kanaler. Det är Mekane Yesus-kyrkans utvecklingssamarbetsorganisation som genomför projektet, man förmedlar även information via kyrkans egen tv-kanal. Inom ramen för projektet delas det också ut hygienartiklar till de lokala hälsomyndigheterna och till fattiga människor på landsbygden. Stödet gör det möjligt att se över lokalsamhällenas vattenledningssystem så att invånarna bättre kan sköta sin hygien. 300 000 människor berörs av arbetet.

I Palestinska områden hjälper Missionssällskapet familjer och funktionshindrade människor som har det svårt och stöder hälsovårdens anställda i deras utsatta roll. De här grupperna erbjuds psykosocialt stöd. Familjer och barn behöver stöd eftersom familjevåldet har ökat i och med coronakrisen. Man har också varit tvungen att skicka hem människor med funktionshinder då specialvårdsenheter har stängts på grund av corona. Inom projektet samarbetar vi med YMCA i Östra Jerusalem.

I Tanzania understöder Missionssällskapet informationsförmedlingen om corona via radioapparaterna. Inom projektet har det gjorts ett radioprogram i 4 delar om corona, i samarbete med media- och utvecklingsstiftelsen Vikes, Suomen Podcastmedia samt Tanzania Development Information Organization, TADIO. Människor på landsbygden har fått radioapparater som går med solpaneler samt tvål via Tanganyika Christian Refugee Service.

I Kina stöder Finska Missionssällskapet Amity Foundations humanitära arbete som koordineras i Wuhan. Hjälpen riktas speciellt till 1200 hiv-positiva i provinserna Hubei och Hunan, där man har drabbats allra värst av coronaepidemin. Då sjukhusen varit överbelagda och samhället försatt i undantagsläge har människor som lever med hiv inte fått mediciner eller annat stöd. Nu kan man skicka mediciner, erbjuda hälsokontroll och ge psykosocial hjälp, via rådgivning per telefon eller på webben.

Coronaprojekten finansieras ur Missionssällskapets katastroffond som utgörs av församlingarnas understöd och privata donationer, samt med utrikesministeriets stöd för utvecklingssamarbete.

Förutom i dessa nya projekt kommer Missionssällskapet att beakta corona också inom redan befintliga projekt. I Nepal har organisationen Forward Looking gett ekonomisk hjälp till funktionshindrade människor. i Etiopien har man bistått med rådgivning bland barnen som blivit föräldralösa på grund av aids och delat ut tvål till fadderbarnen. I Mellanöstern och Nordafrika har satellittv-kanalen SAT-7 gjort program med information om corona.

Vi hjälper också våra medmänniskor som finns långt borta, så att vi tillsammans klarar av den  situation som nu råder i världen. Ge hopp till de mest behövande.