Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet sände 150 000 euro i katastrofhjälp till sina samarbetsparter i Nepal

Omkring 90 procent av byggnaderna i länet Dhading har förstörts. Invånarna behöver tält
Omkring 90 procent av byggnaderna i länet Dhading har förstörts. Invånarna behöver tält

Finska Missionssällskapet har sänt totalt 150 000 euro i nödhjälp till fyra av sina samarbetsparter i Nepal. Tre av dessa organisationer verkar i länen Gorkha och Dhading, öster om Kathmandu i området där jordbävningens epicentrum låg.

Finska Missionssällskapets hjälp kanaliseras via välkända samarbetsparter i Nepal. De mest utsatta får hjälp. Finska Missionssällskapets missionärer deltar i hjälpoperationerna.

Största delen av byarna i länen har skadats. I Dhading har fem kommuner drabbats mycket hårt: 90 procent av byggnaderna är förstörda. I Dhading och Gorkha har 550 människor dött och 600 skadats.

De akuta behoven stillas genom katastrofhjälpen. De drabbade får tält, filtar, mat i form av ris, nudlar, salt, socker och matolja, tvål och redskap för vattenrening. Organisationen Centre for Mental Health and Counselling erbjuder hjälp till dem som traumatiserats av jordbävningen.

Miljontals drabbade i ett av världens fattigaste länder

Finska Missionssällskapet har verkat tillsammans med de berörda samarbetsparterna i sex år. Målet med arbetet har varit att förbättra levnadsförhållandena i området. Tillsammans har man tryggat diskriminerade fokgruppers rätt till grundläggande utbildning, tillgången på mat, hälsotjänster och att förbättrat hygienkunskaperna.

Nepal är ett av världens fattigaste länder: var fjärde invånare lever under fattigdomsgränsen. Statens möjligheter att hjälpa i katastrofsituationer är begränsade. Omkring 80 procent av befolkningen får sin utkomst från småskaligt jordbruk. Inkomstskillnaderna mellan landsbygden och huvudstaden Kathmandu är stora.

Finska Missionssällskapet har tidigare sänt 100 000 euro till Nepal via Lutherska världsförbundet för nödhjälp efter jordbävningen.

FN rapporterar att jordbävningen har påverkat omkring åtta miljoner människors liv. Två miljoner bor i de områden som drabbats värst och omkring 1,4 miljoner människor i Nepal beräknas behöva mathjälp.

Finska Missionssällskapet började arbeta i Nepal 1978. Målet är att förbättra livsvillkoren för diskriminerade folkgrupper, speciellt daliter (av lägre kast) och funktionshindrade.

Läs mera:

Täcken och mat delades ut i Bkahtapur (3.5.2015)

Finska Missionssällskapets samarbetsparter har nått de svårast drabbade byarna (29.4.2015)

100 000 euro till jordbävningsoffren i Nepal (26.4.2015)

Så här kan du hjälpa

Ge en gåva via nätbanken

Gör en inbetalning till Finska Missionssällskapets katastroffond FI60 8179 9710 0312 86 (BIC: DABAFIHH). Skriv HJÄLP i meddelandefältet.

Hjälp genom att ringa 0600 11320. Samtalet kostar 20,28 euro + lna.

Hjälp via sms: För att ge 5 euro, skriv HJÄLP5 till numret 16155.  För att ge 10 euro, skriv HJÄLP10 till 16155

filtar
filtar