Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Det snabbt försämrade coronaläget i Nepal drabbar de allra fattigaste – Finska Missionssällskapet donerar till coronaarbetet

Rörelshindrade Tikaram Dagaura fick mathjälp med Missionssällskapets stöd under den första coronavågen år 2020. Bild: Forward Looking.

Finska Missionssällskapet har beslutat rikta 60 000 euro av de utvecklingssamarbetsanslag vi har för Nepal till coronaarbete. Beslutet grundar sig på det snabbt försämrade coronaläget i Nepal: det senaste dygnet har sjukdomsfallen enligt WHO varit 3540 och de dagliga siffrorna har varit höga under hela maj månad. Masker och mat delas ut, och psykosocialt stöd ges till människorna med stöd från Missionssällskapet.

”Situationen inom hälsovården är oroväckande speciellt i de fattiga och avlägsna områden där Missionssällskapet verkar. När fältsjukhusets enda skötare insjuknar eller dör, försämras sjukvårdstjänsterna ytterligare eller blir obefintliga”, säger chefen för landskontoret i Nepal Juha Valta.

”Nedstängningen av samhället betyder att dagavlönade människor får gå hungriga. De är beroende av olika inofficiella dagsverk, såsom gatuhandel och byggjobb. Då människor hungrar börjar de av förståeliga skäl röra på sig trots restriktionerna och viruset fortsätter sprida sig”, säger Valta.

Missionssällskapet riktar nu en del av utvecklingssamarbetsanslagen till coronaarbete såsom vi gjorde under den första coronavågen.

”Med vårt stöd delas det ut mat till de allra mest utsatta, såsom dagavlönade, människor som hör till de lägsta kasten och funktionshindrade. Vi ger också skyddsutrustning och material till karantäncenter och hälsovårdsstationer. Därtill ger vi coronainformation på det lokala språket via radion så att så många som möjligt ska ha tillgång till information på sitt eget språk”, säger Terhi Teiskonlahti, regional sakkunnig för projektförvaltningen.

”På samma sätt som i Finland har skolstängningarna och nedstängningen av samhället påverkat barnen och ungdomarna i Nepal och orsakat dem mental stress. Genom vårt arbete får eleverna i 70 skolor psykosocialt stöd. Vi stöder också lärarna så att de kan tackla de psykosociala utmaningar som pandemin gett upphov till. Vi gör också ett radioprogram som behandlar stress och ett övningspaket som stöder psykosocial hälsa.”

***Stöds av Finlands utvecklingssamarbete***