Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

5 frågor och svar om översvämningarna i Nepal

Janne Juhaninmäki och Elina Lind, Finska Missionssällskapets missionärer i Nepal, berättar här om nuläget gällande översvämningarna i landet.

Missionssällskapet har skickat 70 000 euro i katastrofhjälp via ACT-alliansen samt 25 000 euro via sina kyrkliga partner till de drabbade.

1. Hurudan förödelse har översvämningarna hittills förorsakat?

36 län lider av översvämningarna, varav 8 är svårt drabbade. Antalet döda uppgår till 160 personer. Därtill är 29 personer försvunna och 46 skadade. Åtminstone enligt de lokala väderleksstationerna i tre av länen har regnen varit de häftigaste på 60 år. På terai-området, som är det viktigaste för Nepals jordbruk, ligger ca 80 procent av odlingarna under vatten. Den ekonomiska förlusten av skörden som förstörts uppskattas till ett värde av 67 miljoner euro. Över 27 000 människor – poliser, armen och civila- har mobiliserats för hjälparbete. Trots detta har man inte ännu kunnat nå ut till alla ställen.

2.  Hurudan katastrofhjälp ger Finska Missionssällskapet?

Nu i början delar vi ut rent vatten, mat, kläder, filtar och ordnar med tillfällig inkvartering. Vi har redan nått 165 familjer i Morang. Senare ger vi psyko-socialt stöd, jordbruksstöd samt stöd till att reparera vatten- och sanitära anläggningar.

Vattennivåerna har börjat sjunka, men efterarbetet kommer att dröja flera månader.

3. Hur många människor når Missionssällskapet med sin hjälp?

För tillfället når vi ut med hjälp till 2 250 hushåll i Morang, Sarlahi, Chitwan och Banke län. Våra lokala samarbetspartner ansvarar för att hjälpen når fram. Dessutom får 400 hushåll hjälp av lokala församlingar i Chitwan, Makwanpur och Bardiya tack vare tilläggssumma på 25 000 euro.

4. Hur påverkar översvämningarna de mest sårbara i samhället: kvinnor, barn, funktionshindrade och daliter, kastväsendets mest diskriminerade grupp?

Översvämningarna påverkar allra mest livet för kvinnor och barn, speciellt för ammande mammor och bebisar. Bristen på rent dricksvatten och mat är det största bekymret för just dessa. I vissa län har det förekommit epidemier, vars orsak man inte kunnat härleda.

Många skolor ligger eller har legat under vattenmassorna. De skolor som besparats från översvämningarna har i sin tur använts som nödinkvartering. Dessutom har barnens skolmaterial, som häften och böcker, förstörts. Skolgången har alltså för många barns del avbrutits. Nyheterna har berättat att 81 skolor I Banke län ligger under vatten och 15 000 barns skolgång har avbrutits.

På de ställen där Missionssällskapet arbetar finns ca 600 funktionshindrade som bor på översvämningsdrabbade områden. Av dem uppskattas 350 vara i behov av stöd.

5. Syns följderna av störtregnen också i Kathmandu, där Finska Missionssällskapets kontor ligger?

Natten till den 31.8 regnade det kraftigt i Kathmandu, vilket lett till mindre översvämningar och skador i staden. Läget är dock under kontroll och Missionssällskapets personal har det bra.

Texten uppdaterades 4.9.2017.

Delta i katastrofinsamlingen