Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vi hjälper Nepal med 70 000 euro efter översvämningarna

Finska Missionssällskapet beviljar 70 000 euro för att hjälpa dem som drabbats av översvämningen i Nepal. Pengarna når fram via ACT Forum. Missionssällskapet startar också en insamling för att hjälpa nepaleserna. De senaste veckornas regn har förorsakat stora skador främst i landets södra delar där terrängen är låg. Det här är de kraftigaste regnen på 15 år.

Inrikesministeriet i Nepal rapporterar på tisdag morgon att 91 människor har dött i översvämningarna och de påföljande jordskreden. Siffran kommer att växa eftersom ett tiotals människor också är försvunna. Över 35 000 hushåll har drabbats av översvämningar. Åtminstone 2 800 hem och 3 700 byggnader har totalförstörts. Enligt Röda Korsets uppskattningar lever cirka 100 000 människor i det drabbade området. Det är fortfarande svårt att uppskatta hur många som drabbats då man ännu inte nått fram till alla.

Regnen och översvämningarna har också påverkat odlingarna i landets södra delar och de kommande skördarna. Det här väntas höja matpriserna. Till exempel i det område där Finska Missionssällskapet verkar i länet Morang, har 80 procent av alla skördar förstörts.

Finska Missionssällskapet verkar i elva av de 27 län som drabbats mest av naturkatastrofen.

Finska Missionssällskapet är med och distribuerar nödhjälp till de människor som drabbats. Mat, tillfälliga skydd, rent vatten och hygienartiklar kommer att delas ut. Förutom materiell hjälp får de drabbade också andligt stöd.

Jordbävningarna år 2015 drabbade landet hårt. Nu behöver människorna vår hjälp för att klara sig efter ytterligare en katastrof.

Delta i katastrofinsamlingen:

  • gör en inbetalning till FI60 8179 9710 0312 86 skriv HJÄLP i meddelanderutan
  • sänd ett textmeddelande, HJÄLP5 (ger 5 €) eller HJÄLP10 (ger 10 €) till numret 16155
  • ring vår donationstelefon på 0600 11320 (20,28 + lna)
  • donera via nätbanken

Tack för din gåva!