Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Funktionshindrad i ett u-land: en överlevnadskamp

I u-länderna går bara 2-3 procent av alla funktionshindrade barn går i skola. Det vill Finska Missionssällskapet ändra på. Biskop Björn Vikström är Utjämningens beskyddare. Foto: Joanna Lindén-Montes
I u-länderna går bara 2-3 procent av alla funktionshindrade barn går i skola. Det vill Finska Missionssällskapet ändra på. Biskop Björn Vikström är Utjämningens beskyddare. Foto: Joanna Lindén-Montes

I världen finns det en miljard människor med funktionshinder. Av dem bor 80 procent i u-länderna. Endast två till tre procent av alla barn med funktionshinder går i skola. Årets Utjämningskampanj åtgärdar problemen.

Finska Missionssällskapet arbetar för att ge utbildning och stöd till funktionshindrade så att de kan utbilda sig och skaffa ett yrke.

Biskop Björn Vikström är Utjämningens beskyddare åren 2014-2015.

– I utvecklingsländer där alla barns överlevnad inte kan tas för självklar, ligger det nära till hands att funktionshindrade barn mera betraktas som en börda och ett straff än som en gåva. Därför behöver budskapet om att alla människor är älskade av Gud åtföljas av konkret hjälp åt familjerna, så att de kan ta hand om alla sina barn, säger biskop Vikström.

Ett barn som får utbildning inser också sitt värde och får gott självförtroende.

– Jesus visade att också de som diskrimineras är värdefulla i Guds ögon. Vi ska följa hans exempel.

Nepal: Bättre attityder och nya yrkesmöjligheter

I många länder där Finska Missionssällskapet verkar är kyrkan och kristna organisationer en föregångare i sociala frågor. Kyrkan för de funktionshindrades talan och säkrar deras rätt till utbildning.

– Speciellt de blindas och dövas situation har blivit mycket bättre i Nepal. Staten har utbildat hundratals nya lärare för dövundervisningen och diskrimineringen har minskat i arbetslivet. De funktionshindrade är själva med och driver sina intressen och har stärkt sin position som medborgare, säger Prakash Dhakal som koordinerar Finska Missionssällskapets arbete bland funktionshindrade i landet.

Finska Missionssällskapet hjälper genom att:

  • söka upp funktionshindrade som lever undangömda på landsbygden
  • upplysa föräldrar om vikten av skolgång och rätt vård
  • betala skolavgifter och stöda familjerna
  • utbilda speciallärare
  • stöda produktion av läromaterial
  • påverka undervisningsmyndigheterna
Finska Missionssällskapet en av världens största kyrkliga aktörer inom arbetet för de funktionshindrades rättigheter i u-länderna.

Utjämningen är Finska Missionssällskapets årliga kampanj i kamp mot fattigdomen i världen. Kampanjen inleds på vårdagjämningen och kulminerar på höstdagjämningen.

Delta i Utjämningen:

Gör en inbetalning till FI38 8000 1400 1611 30. Märk inbetalningen UTJ2015

eller besök www.utjämning.fi