Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Internationella aidsdagen: Förebyggande arbete i Nepal

Grace Community Service arbetar på gräsrotsnivå. Varje kvinna som kan hindras från att hamna offer för människohandel är en stor seger. Seminariedeltagarna utanför Jeewan church i byn Pandran. Foto: Bhibin Shakya.
Grace Community Service arbetar på gräsrotsnivå. Varje kvinna som kan hindras från att hamna offer för människohandel är en stor seger. Seminariedeltagarna utanför Jeewan church i byn Pandran. Foto: Bhibin Shakya.

Beskedet om hiv-smitta känns oftast som en omedelbar dödsdom för den, som står med laboratoriesvaret i handen. Många beskriver känslan av hur marken under en ger vika, hur man sjunker in i ett svart hål. För en annan börjar världen runt en snurra, benen håller inte längre, ångesten tar struptag på en. Så är det i Nepal där okunskap om hi-viruset och prognosen om livslängd och livskvalitet är stort. Personen vet också vad smittan i praktiken kommer att innebära. Högst troligen kommer personen att förlora sitt arbete, bli utslängd ur sin hyresbostad och behandlas av andra med avsky och förakt.

Bhibin Shakya, ledaren för Grace Community Service, har sett som sin uppgift att arbeta både med att förebygga spridning av hiv och hjälpa dem som lever med smittan och de som insjuknat i aids. Han reser flitigt omkring och ordnar med program speciellt i de distrikt, varifrån migrationen till utlandet är stort. Samlingarna ordnas i de lokala församlingarna. För Bhibin är det viktigt att få kyrkans ledare och aktiva med i det preventiva arbetet. Det finns en ogrundad rädsla för hiv-positiva och de blir oftast uteslutna ur all gemenskap. Utöver ångesten över att bära på smittan är stigmatiseringen något av det svåraste de möter. En utsatt grupp är de som åker utlands som gästarbetare. När de återvänder har de ofta smittan med sig och överför den till sin partner. En annan utsatt grupp är unga flickor. De själva eller deras föräldrar lockas av välbetalt arbete i Indien. Väl framme upptäcker de att de hamnat i händerna på människohandlare. Som sexslavar får de förr eller senare hiv-smitta och förlorar all sin värdighet. Efter jordbävningen i våras har människohandeln ökat.

“Det här seminariet var oerhört viktigt! Det är många föräldrar, som utan att tveka varit färdiga att skicka sina döttrar utomlands för att jobba som cirkusartister eller för annat arbete”. Så här sade Sunumaya Tamang, en av deltagarna på ett anti-trafficking seminarium i november i byn Pandran, Makwanpur län där Bhibin Shakya var talare.

Grace Community Service (GCS) är en av Finska Missionssällskapets samarbetspartner. Ledaren för GCS Bhibin Shakya besökte Finland i somras i samband med missionsfesterna.

Det första fallet av hiv-smitta uppdagades år 1988 i Nepal. Antalet hiv-positiva har gradvis minskat sedan antalet nådde sin kulmen år 2005. År 2014 uppskattades antalet vara dryga 39 000 och de vuxnas andel (15-49 år) 0,2 % av befolkningen. Källa: NCASC, 2014.

Maria Westerling, Nepal