Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vi är med i Näsdagskampanjen

Finska Missionssällskapet har stött barn i Nepal med medel från Näsdagen. Foto: Anni Takko
Finska Missionssällskapet har stött barn i Nepal med medel från Näsdagen. Foto: Anni Takko

Snart är det dags för den tionde Näsdagskampanjen. Under årens gång har kampanjen samlat nästan 20 miljoner euro för barnens väl i u-länderna. Miljontals barn har fått hjälp tack vare medlen.

Näsdagskampanjen startar 27.10. Kampanjen kulminerar med en stor “Näsdagsshow” på Yle TV2 fredagen 11.11. I sändningen ingår videoklipp från Finska Missionssällskapets arbete i Nepal.

De medel som Näsdagsinsamlingen inbringar tillfaller nio organisationer som jobbar med utvecklingssamarbetet. Den första näsdagen ordnades 2007.

– När vi ser på de resultat som fåtts till stånd tack vare medlen från Näsdagsinsamlingen kan vi vara  stolta över de finländare som donerat och de organisationer som förverkligat arbetet. Hjälpen har nått fram. Näsdagens mål är att också i fortsättningen lyfta fram de barns röster, vars nöd och hjälpbehov annars skulle förbli onoterad, säger Riina Lipponen, verksamhetsledare för Näsdagsstiftelsen.

www.nasdagen.fi