Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapets finländska nepalexpert: ”Coronasituationen har spårat ur i Nepal”

I Nepal stöder Finska Missionssällskapet de mest utsatta människogrupperna: funktionshindrade, människor tillhörande de lägra kasten, kvinnor och barn. Funktionshindrade tilldelas mathjälp under coronakrisen. Bild: Forward Looking.

Enligt Missionssällskapets sakkunniga, som nyligen återvänt från Nepal, är situationen i det fattiga landet kritisk, men nepalesernas nöd hamnar lätt i skuggan av krisen i Indien.

Coronaläget i Nepal är alarmerande. Av alla coronatest är upptill 44 procent positiva. Enligt landets hälsomyndigheter konstateras dagligen över 8000 nya smittfall.

Gränsen mellan Nepal och Indien är 1700 kilometer lång och öppen. Den kan korsas fritt av både människor och coronavirus.  Vår sakkunniga Mimosa Hedberg återvände nyligen till Finland från Nepals huvudstad Kathmandu.

”Situationen är kritisk och människorna är rädda. Alla berörs av viruset. Det råder kaos och trängsel vid stationerna där man testar för corona, och sjukhusplatserna är fulla. Situationen är mycket allvarligare än under den första vågen”, säger Hedberg.

Finska Missionssällskapet är en av de största finländska medborgarorganisationer i Nepal. Vi utför ett EU-finansierat människorättsprojekt och åtta utvecklingssamarbetsprojekt, som bekostas av Finland. Dessa fokuserar bland annat på livsmedelssäkerheten, funktionshindrades och de lägre kastens rättigheter och mentalvårdsarbete.

 Speciellt barn och ungdomar drabbas

I början av året var coronasituationen i Nepal anmärkningsvärt bra. Man öppnade upp samhället då fallen sjönk under hundra per dag. I början av maj är läget det motsatta. Smittfall rapporteras speciellt bland barn och ungdomar och sjukhusen är överbelastade.

Hälsovårdssystemet i det fattiga landet är skört och det råder brist på personal. Vaccinationstakten är långsammare än i grannlandet Indien. Nepal har beslutat införa stränga regionala restriktioner. Dessa drabbar speciellt de fattigaste människorna och dagavlönare.

”De är trångbodda med flera generationer under samma tak. De har inte råd att skaffa munskydd, handdesinfektionsmedel eller mediciner. Människorna svälter då de inte kan försörja sig”, säger Hedberg.

I fjol då pandemin började modifierades Missionssällskapets utvecklingssamarbete för att komma till rätta med coronakrisen. Man delade ut livsmedelshjälp till de nödställda människorna, man stödde barns distansstudier och mentala hälsa och förmedlade information om coronan på minoritetsspråk.

Nu har nepalesiska staten åter bett alla de internationella organisationerna som verkar i landet att ge stöd till coronaarbetet. Finska Missionssällskapet förbereder sig på att vidta åtgärder mot krisen i samarbete med andra organisationer och de nepalesiska myndigheterna.

”Det är viktigt att vi inte lämnar Nepals fattiga åt sitt öde. Vi vill nu göra vårt bästa för att tillsammans med våra samarbetsorganisationer lindra den mänskliga nöden som coronan ger upphov till och förebygga spridningen av viruset. Särskilt vill vi ta hänsyn till de mest utsatta grupperna såsom funktionshindrade”, säger Olli Pitkänen, regionchef för södra och sydöstra Asien.