Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämningskampanjen stöder tillgången på mat i Senegal och Mauretanien

Jordnötter är en viktig proteinkälla i Senegal och samtidigt en god handelsvara. En riklig skörd väntas nu. Foto: Ann-Katrin Store
Jordnötter är en viktig proteinkälla i Senegal och samtidigt en god handelsvara. En riklig skörd väntas nu. Foto: Ann-Katrin Store

Finska Missionssällskapets årliga Utjämningskampanj inleds i samband med vårdagjämningen. Årets tema är ”Kärleken till nästan känner inga gränser”. De insamlade medlen går till Senegal och Mauretanien i Sahara i västra Afrika. Båda länderna hotas av ökenspridning som förorsakar brist på mat och vatten.

En tredjedel av Senegals befolkning lever under fattigdomsgränsen. Största delen av de fattiga bor på landsbygden, där levnadsförhållandena är sammankopplade med de årliga regnperioderna. Många unga har flytt från landsbygdens svåra förhållanden, men det är svårt att få arbete i städerna utan utbildning. Analfabetismen är utbredd – endast 40 procent av de vuxna kan läsa och skriva. På landsbygden är analfabetismen ännu högre.

Finska Missionssällskapets samarbetspartner, Senegals lutherska kyrka, strävar efter att förbättra levnadsvillkoren för befolkningen på landsbygden, så att människorna kan bo kvar på sina hemorter. Kyrkan förbättrar befolkningens tillgång på mat genom att utveckla odlingstekniker och genom att gräva och reparera brunnar.

Utbildning och mikrolån ger människorna möjlighet att på egen hand förbättra sina liv. De ges möjligheten att utveckla odlingar och plantskolor eller föda upp boskapsdjur. Tack vare brunnarna går det att odla tomater, lök, rödbetor och maniok året runt. Under regnperioden odlas hirs och jordnötter på fälten. Kyrkan har donerat tröskverk och kvarnar som underlättar kvinnornas arbetsbörda och ger dem tid för andra sysslor.

Ökenspridningen påskyndas av att träd huggs ner för att klyvas till ved. Trädrötterna är också eftertraktade eftersom de används inom den traditionella medicinen. För att bekämpa ökenutbredningen lär kyrkan ut hur man planterar och sköter om träd.

Gröna skyddszoner stoppar öknen

En stor del av Mauretanien består av ökenområden utan vegetation. Lutherska världsförbundet har verkat i Mauretanien sedan 1974. Till en början var arbetet inriktat på hungersnöden. I ett tidigt skede började organisationen kämpa för att stoppa öknens framfart i närheten av huvudstaden Nouakchott. En grön skyddszon skapades genom att plantera träd och buskar runt staden. Skyddszonen stoppade sanddynerna som hotade täcka staden. Den här förebyggande verksamheten fortsätter nu i närheten av andra städer och byar i Mauretanien.

Idag arbetar Lutherska världsförbundet främst med förbättring av katastrofberedskap, hållbar utveckling och miljöskydd i Mauretanien. Genom att stöda flickornas skolgång förbättras jämlikheten mellan könen. Lutherska världsförbundet arbetar tillsammans med lokala organisationer för att sprida information om könssjukdomar samt hiv och aids. Statistiken visar att bara en procent av landets befolkning är hiv-positiv, ett tecken på att kampanjerna lyckats. Organisationen kämpar också mot kvinnlig könsstympning i landet.

Utjämningskampanjens sändebud utmanar

Kristiina Wheeler, musiker och sångerska från Helsingfors samt Mikko Vaismaa, stand-up komiker från Jyväskylä, har fått till uppdrag att fungera som Finska Missionssällskapets sändebud för Utjämningskampanjen.

Representanterna ska göra Utjämningen känd och på ett humoristiskt sätt utmana unga vuxna att dela med sig av välfärden.

”I min ålder förknippas mycket negativt med kyrkan. Jag tror att en av anledningarna är bilden av kyrkan och dess arbete. Man tror att kyrkan har fastnat i sina former. Man har ingen aning om hur nära livet Finska Missionssällskapets arbete är”, säger Kristiina Wheeler.

Välfärden delas jämt

Utjämningen är Finska Missionssällskapets årliga informations- och medelinsamlingskampanj som stöder utvecklingssamarbete på olika håll i världen. Sällskapets Utjämningskampanj startade år 1992. Inspirationen kom från vår- och höstdagjämningen. Ljuset delas jämt världen över två gånger i året, till skillnad från livets förutsättningar som förblir ojämna. Därför behövs en utjämning av välfärden.

Förra året samlades 413 418 euro in till Colombia. Utjämningskampanjen fokuserade på arbetet för mänskliga rättigheter.
Finska Missionssällskapets Utjämningsprojekt stöds av utrikesministeriet. Sällskapets självfinansieringsdel samlas in genom Utjämningskampanjen.

Församlingarna deltar i Utjämningen genom att ordna egna evenemang, till exempel försäljning av olika produkter, lotterier och konserter. Tilläggsinformation om Utjämningskampanjen finns på webbsidorna www.utjamning.fi.

Man kan delta i utjämningen på många olika sätt: donera via nätbanken till kontot Sampo 800014-161130. Skriv UT2010 i meddelandefönstret. Sänd ett textmeddelande med texten UTJÄMNING5 (5 euro) eller UTJÄMNING10 (10 euro) till numret 16160 eller ring vårt donationsnummer 0600 01010 (9,93 € + lna). Utjämningsprodukter säljs också via basarens nätbutik: http://basaari.mission.fi

15.3.2010 Finska Missionssällskapet