Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ny hungersnöd hotar Afrika: Finska Missionssällskapet stöder Mauretanien med 150 000 euro

De allra mest utsatta
De allra mest utsatta

Mauretanien hotas av en kommande hungersnöd på grund av de knappa nederbörden år 2011. Skördarna har redan försämrats och situationen är allvarlig. Finska Missionssällskapet har beviljat 150 000 euro från katastroffonden för att förebygga en hungersnöd i södra delarna av områdena Brakna och Hodh Echargi samt i staden Nouakchott i Mauretanien.

Hjälpen riktas till de mest utsatta befolkningsgrupperna och de personer som drabbas hårdast av livsmedelsbristen: barn, havande eller ammande mödrar samt åldringar. Resurserna kanaliseras genom Lutherska världsförbundets landsprogram för Mauretanien, som Finska Missionssällskapet understött sedan 2005.
Lutherska världsförbundet stöder sammanlagt 30 000 personer så att de klarar sig under de kommande sex månaderna. De fattigaste hushållen ges också möjligheten att utveckla sin livsmedelsproduktion och förbättra sin utkomst. Befolkningens matsäkerhet förbättras i det katastrofdrabbade området. Beroendet av utomstående hjälp minskar samtidigt. Kyrkornas gemensamma nätverk för humanitär hjälp och utvecklingssamarbete, ACT-alliansen, ansvarar för koordineringen av projektet.

Torkan stoppar spannmålsproduktionen

Befolkningen i östra Afrika prövades hårt av hungersnöden sommaren 2011, en följd av den långvariga torkan. Ett liknande fenomen upprepas nu på västkusten. Bristen på regnvatten under fjolåret har utarmat den lokala jordbruksproduktionen i många västafrikanska länder. Enligt bedömningar kommer situationen att vara svår hela året.

Mauretaniens regering har utlyst katastrofläge i de värsta drabbade områdena i landets södra och sydöstra delar. Enligt regeringen och FN:s lägesrapport kommer årets första månader blir exceptionellt svåra i många områden. På basen av fjolårets statistik väntas 75 procent av spannmålsproduktionen i Mauretanien kollapsa.
Matpriserna stiger eftersom livsmedelsproduktionen också rubbats i de övriga länderna i Västafrika. Det här förorsakar problem för de fattigaste urbana hushållen som är beroende av fungerande matleverenser.
Finska Missionssällskapets samarbetspart i regionen, Lutherska världsförbundet, driver också långsiktiga utvecklingssamarbetsprojekt. Lutherska världsförbundets katastrofarbete stöder Mauretaniens regering och FN:s satsningar för att bekämpa hungersnöden i de områden som drabbats värst av torkan. Lutherska världsförbundet har verkat i Mauretanien sedan 1974.
Finska Missionssällskapet förmedlade också katastrofhjälp till Mauretanien år 2010 i kamp mot hungersnöden och hjälpte de översvämningsdrabbade år 2009.

Donera

Så här kan du stöda sällskapets katastrofarbete: •    Donera genom en inbetalning till Sampo 800014-161130, skriv HJÄLP i meddelanderutan. (IBAN: FI38 8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH) •    Ring numret 0600 02020 (19,95 euro + lna) •    Sänd ett textmeddelande, HJÄLP5 (ger 5 euro) eller HJÄLP10 (ger 10 euro) till numret 16160.