Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets lärarutbildning höjde nivån på högstadieundervisningen i Tanzania

Emmy Mfuru visar upp pokalerna i sitt kontor. Bild: Virve Rissanen

De skolor vars lärare deltog i lärarfortbildningen med stöd från Missionssällskapet fick ta emot priser för sina framgångar.

I landskapet Meru, i norra Tanzania, var medeltalet för högstadiernas slutprov tredje högst i hela landet. Av totalt 54 skolor hade 24 deltagit i lärarfortbildning de senaste sex åren.

Undervisningsministeriet tilldelade distriktet en pokal, som togs emot av Emmy Mfuru, ansvarig för högstadieutbildningen. Även ministeriet med ansvar för lokalförvaltningen premierade landskapet Meru för de fina skolprestationerna.

Emmy Mfuru visar upp pokalerna i sitt kontor i Usa River.

”Dessa pokaler är resultatet av det arbete som utförs bland högstadielärarna. Under fortbildningen har de förstått att inkluderande undervisning fungerar bättre för barnen än föredrag”, säger Mfuru.

Lärarfortbildningen startades upp år 2015 med de högstadieskolor i landskapet som hade de sämsta studieresultaten. Förbättrade studieframgångar bland eleverna i dessa skolor ledde till en synlig höjning i hela landskapets medeltal.

Rådgivaren för utbildningsprojektet Katri Niiranen-Kilasi är Finska Missionssällskapets utsända i Tanzania sedan 1990-talet. Hon berättar att Tanzanias förvaltning instruerade lärarna att jobba inklusivt redan 2005, men anvisningarna hade ingen betydelse i praktiken. Då föddes tanken om fortbildning.

”Första impulsen kom från en lärarstuderande som sade att de yrkesverksamma lärarna inte fått information om hur de ska tillämpa de nya anvisningarna”, berättar Niiranen-Kilasi.

Nu får högstadierektorerna och lärarna utbildning i elevcentrerad undervisning, och ämnesövergripande teman i undervisningen såsom jämställdhet och miljövård. Även inlärningssvårigheter har tagits upp under utbildningarna, något som många deltagare hörde om för första gången.

Emmy Mfuru tackar Katri Niiranen-Kilasi för projektets framgångar.

”Utbilningarna förändrar lärarna. De börjar förstå att eleverna behöver få en möjlighet att debattera och diskutera, och att lärarens roll är att hjälpa eleven att klara sig”, säger Mfuru.

Lärare från 24 högstadieskolor i distriktet Meru deltar i utbildningarna. Makumira universitet, i norra Tanzania, som upprätthålls av lutherska kyrkan i Tanzania, ansvarar för projektet.

Fortbildningens teman inkluderas som bäst i lärarutbildningen vid Makumira universitet. Under de närmaste åren ska de blivande lärarna få undervisning bland annat i språkmedveten pedagogik och miljöfostran.

Lärarfortbildningen stöds av Finlands utvecklingssamarbete.