Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Barnens Bank räddar liv och tryggar utbildning – sommarinsamlingen startar

Barnens Bank hjäpler barn med albinism i Tanzania. Den här bilden är tagen vid skyddshemmet i Shinyanga. Foto: Katri Kuusikallio
Barnens Bank hjäpler barn med albinism i Tanzania. Den här bilden är tagen vid skyddshemmet i Shinyanga. Foto: Katri Kuusikallio

Den här sommaren samlar Finska Missionssällskapet medel till sin fadderbarnsfond, Barnens Bank. Förra året fick 20 000 barn i 17 länder möjlighet till ett bättre liv tack vare insatserna.

I Tanzania är fadderbarnsfondens arbete för barnens rättigheter av högsta prioritet år 2016. Speciellt utsatta är barn med albinism – FN har rapporterat att Tanzania är ett av världens farligaste länder för denna minoritet.

I området Shinyanga sydost om Viktoriasjön hör majoriteten av befolkningen till det marginaliserade Sukumafolket. Det finns många barn med albinism i området. Barnens liv hotas på grund av vidskepelse. På många håll i Tanzania tror man att kroppsdelar från albinon kan bringa tur och rikedom. Personer med albinism lever i en ständig rädsla för att dödas eller stympas. De blir dessutom ofta utstötta och diskriminerade. Deras hälsa hotas också av den starka solen.

Många föräldrar väljer att inkvartera sina barn vid skyddshem. Finska Missionssällskapets fadderbarnsfond stöder ett skyddshem i Shinyana, som har plats för 120 barn. För tillfället bor där 407 barn, varav största delen har albinism.

Barnens Bank stöder upplysningsarbete om barnskydd och ordnar seminarier där beslutsfattare, barn med albinism och deras föräldrar tillsammans kan påverka attityderna så att barnen får leva i trygghet och må bra.

Barnskydd, skolgång och hälsovård

  • Barnens Bank är en fond som stöder barnens rättigheter: fattiga barn får gå i skola, sjuka barn få läkarvård och funktionshindrade barn få nödvändiga hjälpmedel för att klara skolgången.
  • Fonden grundades 1998 av Finska Missionssällskapet.
  • Förra året fick 20 000 barn i 17 länder möjlighet till ett bättre liv tack vare insatserna.
  • I år hjälper Barnens Bank bland annat barn med albinism i Tanzania, bygger toaletter åt förskolor i Senegal och stöder My School, satellittv-kanalen SAT-7:s undervisningsprogram för barn i flyktingläger.

Delta i insamlingen:

Gör en inbetalning till Finska Missionssällskapets insamlingskonto. IBAN: FI38 8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH. Skriv Barnens Bank i meddelanderutan.

Nätdonation