Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

50 000 euro till burundiska flyktingar i Tanzania

Flyktinglägren plågas av vattenbrist. Lägret i Mtendeli tar emot över tusen människor varje vecka. Vattenbehovet ökar hela tiden. Foto: Katri Kuusikallio
Flyktinglägren plågas av vattenbrist. Lägret i Mtendeli tar emot över tusen människor varje vecka. Vattenbehovet ökar hela tiden. Foto: Katri Kuusikallio

Finska Missionssällskapet har beviljat den tanzaniska organisationen Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS) 50 000 euro för arbetet bland flyktingar från Burundi.

I centralafrikanska Burundi har de oroligheter som började för ett drygt år sedan lett till en storskalig flyktingkris, vilket resulterat i att över 250 000 burundier har flytt från sitt hemland. Grannländerna Rwanda, Uganda, Kongo och Tanzania bär den största bördan i mottagningen av flyktingar.

Störst är trycket på Tanzania, där det redan nu bor drygt 140 000 flyktingar i flyktinglägren i landets västra delar. Situationen förvärras dag för dag: flyktingströmmen till grannländerna fortsätter, och nya läger öppnas för dem.

Finska Missionssällskapets långvariga partner TCRS har sedan krisen utbröt deltagit i stödet till de burundiska flyktingarna i samarbete med Tanzanias regering samt FN:s flyktingorganisation UNCHR.

Missionssällskapets stöd används till att förbättra vattenförsörjningen, renhållningen och hygienen i flyktinglägren Nduta och Mtendeli i västra Tanzania. TCRS tillhandahåller också materiell hjälp och psykosocialt stöd. Målet är dessutom att förbättra tillgången till grundläggande utbildning och utveckla näringsverksamheten i flyktingförhållandena.

I lägret Nduta bor över 55 000 flyktingar, och nya flyktingar tas inte längre emot till lägret. Till lägret Mtendeli anländer varje vecka 1000–1500 nya flyktingar.

– De största utmaningarna i lägren är tillgången på rent vatten och matlagningen. Tillgången på vatten borde öka i samma takt som tillströmningen av människor till lägren. Och var ska alla få ved när staten har utfärdat ett förbud mot att hugga ned träd? Olika organisationer ser i enlighet med en överenskommen arbetsfördelning till olika behov: vatten, utbildning, hälso- och sjukvård, mat, skydd, logistik, barnskydd och miljöskydd. Allt sker under noggrann övervakning av staten, berättar TCRS’ projektkoordinator Terry Raphael.

Finska Missionssällskapet beviljade även förra hösten TCRS 50 000 euro för hjälp till de burundiska flyktingarna.  TCRS är en flyktingorganisation som grundades år 1964 och som numera också bedriver mångsidigt utvecklingssamarbete.

Översättning: Ann-Marie Wikström

Stöd Finska Missionssällskapets katastrofarbete

Donera på nätet

Gör en inbetalning till kontonummer
FI60 8179 9710 0312 86 (BIC: DABAFIHH). Skriv HJÄLP i meddelandefältet.

Ring vår donationstelefon 0600 11320. Samtalet kostar 20,28 euro + lna.

Donera via textmeddelande: För att ge 5 euro, sänd ett textmeddelande med texten HJÄLP5 till numret 16155.  För att ge 10 euro, sänd textmeddelandet HJÄLP10 till numret 16155.