Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Tanzanianska studerande fick en ny chans – surfplattor hjälper dem att förbereda sig inför omproven

I Tanzania är grundskolans slutexamen avgörande för fortsatta studier. En grupp studerande förbereder sig inför omprov med Finska Missionssällskapets stöd.

Judith Milton (t.v.), George Kazimili och Angela S. Kakili planerar göra om sina slutprov i höst.

”Det här är en surfplatta, en blandning av mobiltelefon och dator”, förklarar Mimii Brown för klassen.

En klass bekantar sig med ny teknik i Nyankato lutherska bibelinstitut. Surfplattorna är 15 till antalet och snart får gruppen låna dem för ett viktigt ändamål.

Idéen kom till av en slump. Ursprungligen infördes surfplattorna för en försöksverksamhet där elever i fattiga skolor använde dem för att förbereda sig för slutproven . Efter pilotförsöket blev surfplattorna kvar hos Finska Missionssällskapet i Tanzania. Sedan dess har några studerande använt dem till exempel för att delta i en nätkurs för kvinnliga företagare.

Mimi Brown lät en av sina elever använda en surfplatta, eftersom hon ville avlägga grundskolans slutexamen.

”Eleven var mycket smart men hade aldrig fått en möjlighet att gå i grundskolan. Hon läste flitigt till slutproven och klarare testen. Då gick det upp för mig att det kan finnas fler som hon”, berättar Brown.

Omproven intresserar många

I Tanzania kräver många fortsatta studier att man avlagt grundskolan. Ju bättre resultat man fått i slutexamen desto bättre skolor kan man komma in på. I gatubilden syns reklam för Qualifying Test Centres som ger en möjlighet att förbereda sig för att avlägga slutprov eller göra omprov.

I Nyakato kan man studera till evangelist eller församlingsanställd utan att ha gått grundskolan, och elever har kommit in även utan att kunna läsa och skriva. En grundskoleexamen skulle ändå hjälpa dem framåt i livet på ett många sätt.

Därför bad Brown om lov att använda surfplattorna för att kunna erbjuda Nyakatos studerande en möjlighet att göra om slutproven. Man fick ihop en grupp på 34 intresserade.

Några av dem har redan blivit färdiga från Nyakato och är ute i arbetslivet, men de kommer till institutet under sina semestrar för att repetera inför proven.

Engelskan är en utmaning

Judith MiltonGeorge Kazimili och Angela Kakili bekantar sig med studiematerialet på sin nya lånesurfplatta. På surfplattan kan de bläddra bland studiematerialet för de olika läroämnena och titta på gamla prov.

”Ska vi börja med biologi?” frågar Milton.

Idda Emily

På förslag av Angela Kakili bekantar de sig med materialen för engelskan innan de tar itu med biologin. ”Engelskan underlättar för oss i alla ämnen”, motiverar Kakili sitt förslag.

Högstadieundervisningen går på engelska i Tanzania, trots att eleverna gått lågstadiet på swahili. Eftersom det bor 120 olika etniska grupper i landet talar nästan alla ett tredje språk som sitt modersmål.

”Jag misslyckades i slutprovet på min tid, men nu får jag en ny chans”, säger Idda Emily som bekantar sig med surfplattan vid fönstret.

”Ännu förstår jag inte allt om att använda surfplattan. Jag måste öva mig”, konstaterar Emily.

Institutets IKT-lärare ha gjort upp en lista över surfplattorna. Alla som gör om provet skriver upp vilken surfplatta de lånat och när. Nu i mars är alla vid institutet lediga, så eleverna kan i lugn och ro repetera grundskolans lärokurser med hjälp av surfplattorna.

Rektor Mimii Brown är lika entusiastisk över det nya försöket som eleverna.

Mimii Brown

”När man klarar slutprovet, kan man studera vad som helst. Provet öppnar många dörrar”, säger Brown.

Hon är ändå realist. Det är inte lätt att ta om slutprovet vid sidan av andra studier eller när man är i arbetslivet.

”Om ens fem av 34 lyckas, ser jag det som en bedrift”, säger hon och skrattar.

 

 Text och bild: Virve Rissanen.