Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ny försöksverksamhet i Tanzania: En chatbot hjälper familjevåldsoffer att hitta hjälp

Bild: Virve Rissanen

Finska Missionssällskapet och två finländska företag förenar sina krafter för att de kvinnor och flickor som upplevt våld lättare ska få hjälp.

Det handlar om ett försök där man bygger en chatbot, AINO. Projektet finansieras via Fingo Powerbank. Fingo är en takorganisation för 300 utvecklingsorganisationer i Finland. Chatbotten skulle hjälpa familjevåldsoffren att få kontakt med de rätta tanzaniska stödaktörerna, och ge psykosocial hjälp i textform. För det tekniska förverkligandet ansvarar teknologiföretaget We Encourage. Det psykosociala stödet ges av en privat aktör Hyvinpitely, som arbetar för personer som upplevt våld i nära relationer, i nära samarbete med tanzaniska expertorganisationer.

I Tanzania är det vanligt med våld i nära relationer. Dessutom har nästan 75 procent av de kvinnor som i något skede av sitt liv varit gifta, upplevt att de blivit kontrollerade av sina män.

Finska Missionssällskapets sakkunniga inom barns rättigheter, Anna Holmström, bor i Tanzania och vet att stödet för våldsoffer är på ganska bra nivå redan nu. Tröskeln till att söka hjälp kan ändå vara hög.

”Man berättar sällan om våldet till någon, inte ens till vårdpersonalen eller polisen. Också i de fall där den som överlevt våldet söker hjälp, stannar processen oftast av. Är kvinnan gift förväntas det att hon talar med sin man innan man går vidare. Den främsta målsättningen med åtgärderna är vanligen att kvinnan ska stanna kvar i äktenskapet”, säger Holmström.

Det finns redan nu en fungerande kristelefon för barn i Tanzania. Chatbotten skulle bli en tilläggstjänst för telefonlinjen.

”Botten skulle uppmuntra en att söka hjälp. Via den kunde även kvinnor med exempelvis hörselnedsättning få hjälp”, påpekar Holmström.

Det finländska företaget Hyvinpitely vet genom sina erfarenheter i Finland att många som lever i våldsamma förhållanden upplever att de är ensamma. Därför kommer lågtröskelhjälpen väl till pass.

”Det första tecknet på våld i nära relationer kan vara kontroll under en täckmantel av omtanke och intresse. Till familjevåldet hör också skamkänslor”, säger Katja Kytölä, sakkunnig inom våldsförebyggande arbete, och lösningsfokuserad terapeut vid Hyvinpitely.

Parterna inledde sitt samarbete redan i mars under kvinnodagsseminariet, där man bad finländare och tanzanier som jobbar med våldsförebyggande arbete dela sina kunskaper.

I år satsar man på den tekniska utvecklingen av chatbotten, men utnyttjar även fokusgruppsträffar. We Encourage håller på att bygga en första testversion av botten på engelska och möjligen också på finska. För Tanzania görs en bott på swahili.

Virve Rissanen