Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

“Jag blir lycklig då jag kan uppmuntra andra!”

Veronica Mwandu är en omtyckt kvinna i byn Ikonda. När Missionssällskapets samarbetspartner TCRS* inledde arbete för att utveckla utkomstmöjligheterna i byn, valdes Veronica för att hjälpa till med att organisera byborna.

Veronica Mwandu har valts till byns ansvarsperson som har som uppgift att uppmuntra människor att börja spara. Bild: Virve Rissanen

I praktiken betyder det att hon uppmuntrar invånarna att delta i olika grupper där de kan få utbildning i alternativa sätt att få en utkomst.

Alternativ behövs eftersom klimatförändringen lett till att regnen minskat och blivit oförutsägbara. Detta försvårar jordbruket. Utan regn har korna inte tillräckligt med föda.

Nu får människorna också inkomster från annat, såsom getter, höns och sömnad.

Veronica får ingen lön för sitt arbete, utan hon fungerar som frivilligarbetare.

”Jag blir lycklig då jag får jobba med människor och uppmuntra dem”, berättar hon.

Utöver byn Ikonda arbetar Missionssällskapet i 13 byar i trakten. Målet är att hjälpa människor att anpassa sig till klimatförändringens konsekvenser.

Text och foto: Virve Rissanen

*Tanganyika Christian Refugee Service

***Stöds med Finlands utvecklingssamarbete***