Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Videosamtal och utdelning av tvål – så här har corona förändrat arbetsvardagen i Tanzania

Mama Mangu, som är kassör vid Nyakato bibelinstitut, använde munskydd på den tomma skolgården.

Coronapandemin tvingar oss att ändra våra rutiner och ta nya arbetsformer i bruk. Lärarna vid Nyakato bibelinstitut håller möten på distans och i Shinyanga tilldelas traditionella helbrägdagörare andningsskydd.

I Tanzania gick man in för att förhindra smittospridningen redan innan någon hade smittats av corona. I början av mars visade presidenten hur man kan hälsa med fötterna istället för att skaka hand och underströk hur viktigt det är för medborgarna att tvätta händerna.

Den 23 april fanns det 284 smittade i landet och antalet förmodas stiga. Därutöver finns det sannolikt ännu fler, precis som i Finland, som inte vet om att de är smittade. Skolorna är stängda, däribland Makumura universitet och Nyakato bibelskola där Finska Missionssällskapets anställda arbetar.

Största delen av finländarna har evakuerats men arbetet har inte avbrutits. Rektorn för bibelskolan Nyakato i Mwanza, Mimii B. Mziray, berättar att eleverna fick hemuppgifter då skolan stängdes. Kyrkorna på studerandenas hemorter uppmanades att vid behov hjälpa dem med studierna under undantagsperioden. Skolans lärare rättar sedan hemuppgifterna i sina respektive hemländer.

Lärarkåren har också lärt sig hålla videomöten.

  • Nu kan vi tillsammans planera för framtiden. Den här perioden har också gjort det möjligt att utföra såna sysslor som man inte hinner med i skolans vardag, till exempel storstädning av byggnaderna, berättar Mimii B. Mziray.

Inom projektet som stöder unga kvinnor i Morogoro kan man inte ordna större samlingar eller utbildningar men man ordnar träffar för ungefär 5 personer. För projektpengarna har man köpt hygienartiklar till kvinnorna, såsom tvål och engångsnäsdukar.

Masajflickorna som stöds av Finska Missionssällskapet bor kvar på studenternas internat också om skolorna är stängda. Kvinnorna löper stor risk att utsättas för tvångsäktenskap om de återvänder hem.

Lärarna vid Nyakato bibelinstitut håller videomöte om specialarrangemangen inom undervisningen.

Traditionella helbrägdagörare har en viktig roll

I Shinyanga har flickor med albinism, som kyrkan utbildat, fått tvål och handtvättningsämbar hem.

För projektet ansvarar evangelisk lutherska kyrkan i Tanzania och Happiness Gefi, som är generalsekreterare i stiftet sydost om Victoriasjön. Hon berättar att också de traditionella helarna nu får ta del av hjälpen. I vanliga fall får de undervisning om albinism, nu utbildas de inom hälsovård.

  • I det här området söker sig många som har insjuknat till en traditionell helare för vård, därför har de en viktig roll. Vi kommer att be dem hänvisa människor till riktiga läkare men vi ger helarna handskar och andningsskydd, berättar Gefi.

Det är viktigt att skydda helarna eftersom de har en stor kundkrets och sjukdomen kan snabbt sprida sig via dem.

Oscar Rutenge arbetar för organisationen Tanganyika Christian Refugee Service, TCRS, och leder projekt som hjälper människor att anpassa sig till klimatförändringen. Han berättar att alla priser har stigit eftersom man inte kan resa. Priset för ett kilo socker, som tidigare kostade 2500 tanzanska shilling, har nu stigit till 3500 shilling eller ungefär 1,45 euro. Också tvål och matolja kostar mera än förr.

Det här påverkar de allra fattigaste allra mest.

Man strävar till att fortsättningsvis genomföra yrkesutbildningar som ordnas för att trygga inkomsten.

  • Det finns redan insjuknade i grannkommunerna så människor är rädda, säger Oscar Rutenge.

I Tanzania är det särskilt viktigt att sprida rätt information så att inte rykten och falska nyheter tar över. Därför delar TCRS ut radioapparater som drivs med solenergi i alla områden man arbetar i. Tillsammans med Finland görs en podcast som på engelska och swahili förklarar vad corona är.

Att förmedla information via allmän radio är ett exempel på en ny arbetsform som snabbt utvecklades då corona hade börjat breda ut sig.

En annan ny arbetsmodell planeras i Shinyanga där evangelisationsprojektet Sinema Leo (”Film idag”) kan bistå med bil och ljudteknisk utrustning för att sprida rätt information om corona ute i byarna. Tanken är köra runt på kvällarna efter mörkrets inbrott så att människor inte ska lockas att samlas.

Krisen ger möjlighet att skapa arbete och arbetsformer som man kanske inte hade kommit att börja med annars.

Text: Virve Rissanen

Översättning: Monica Slotte