Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Förändring i Morogoro: nolltolerans mot omskärelse av flickor

Flickorna i Morogoro kan växa upp i trygghet. Foto: Jari Seppälä
Flickorna i Morogoro kan växa upp i trygghet. Foto: Jari Seppälä
Text: Katri Kuusikallio, tidigare missionär i Tanzania
Översättning: Joanna Lindén-Montes

Det har skett en tydlig attitydförändring i Morogorotrakten. Könsstympningen av flickor accepteras inte längre. När jag flyttade hit år 2013 talade ingen om det här. Jag kommer ihåg att jag tänkte: “vad vågar jag fråga, av vem?”

Jag fick tvekande och undvikande svar på mina frågor: “det förekommer, trots att det officiellt är förbjudet”. Det sades att ingreppet är vanligt bland massajerna, men att det också förekom bland andra stammar. En del svarade att alla massajflickor är omskurna, andra att bara en del är det.

När jag besökte Morogoro senast var situationen en helt annan. Jag var beredd på att pressa massajerna på svar gällande könsstympningen. Men före jag ens hann fråga började de självmant berätta. Många män och kvinnor ville säga sitt om saken, bland dem en präst, två kyrkligt anställda, en barnmorska och en rektor.

De här massajerna hade förstått att könsstympning orsakar stora skador och smärtor, samt faror vid förlossningar. De har också lära sig att könsstympning varken har religiösa eller bibliska grunder.

För att få slut på den grymma traditionen har männen lovat gifta sig med kvinnor utan de behöver genomgå könsstympning. Mammorna måste också göra sitt för att stoppa traditionen. En del kvinnor anser tyvärr att traditionen måste föras vidare, så att deras flickor blir gifta.

Finska Missionsällskapets missionärer Oskari och Anna-Riitta Holmström har fått till stånd resultat i arbetet tillsammans med den lutherska kyrkan i området. Paret Holmström har byggt stora nätverk bland massajerna och utbildat dem som kan påverka inom kyrkan. De har också påverkat massajledarna. Speciellt unga ledare är ivriga att göra förändringar, utbilda och förbättra massajernas liv och ställning i samhället.

För 1,5 år sedan, i mars 2015, gjordes ett historiskt beslut i Morogoro, Tanzania. Massajerna bestämde tillsammans att förbjuda könsstympningen av unga flickor. De kvinnliga ledarna i byn såg till att informationen nådde alla. Tanzanias lutherska kyrka och Finska Missionssällskapet organiserade mötet där beslutet fattades.

Läs mera