Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Det går att åtgärda den globala livsmedelskrisen – “Nu har vi tillräckligt med mat på bordet” 

Konflikter, klimatförändringen, pandemin samt stigande priser på mat och energi har lett till den livsmedelskris som pågår just nu i världen. I denna artikel ger vi några exempel på hur Finska Missionssällskapet jobbar i olika länder för att hjälpa människorna att äta sig mätta och få en mångsidig kost.

Effektiva och miljövänliga jordbruksmetoder gör stor skillnad i Etiopien. Foto: Tesfaye Nigusu

På landsbygden i Etiopien är människorna mycket beroende av regn. Så är det även för 38-åriga Seid, som har en sjupersoners familj att försörja. Familjen bor nära Legehida, i en by som de senaste åren har plågats av extrem torka till följd av klimatförändringen. Under torkan fick de ingen skörd, det var ont om pengar och maten räckte inte till hela familjen.  

”När torkan var som värst minskade vi på antalet dagliga måltider och tog ett av våra barn ur skolan”, berättar Seid.  

Med stöd från Finska Missionssällskapet gjordes många åtgärder i byn, vilket hjälpte människorna att överleva. Jordbrukarna fick skolning om bättre odlingsmetoder, de fick tillgång till frön av bättre kvalitét och uppmuntrades att även plantera äppelträd. Seids fru kunde gå med i en spargrupp, där man får lån med förmånliga räntor.

”Tack vare projektet har vår familj idag tillräckligt med mat på bordet”, säger Seid. 

Mirtanoya Ahmed är expert på skogsbruk och jobbar inom det miljöprojekt som Missionssällskapet stöder i Legehida i norra Etiopien. Här visar hon vilka grönsaker som kan odlas på samma områden som äppelträd.  Foto: Tesfaye Nigusu

Tåliga frön mångdubblade skörden  

Även i Tanzania är klimatförändringens effekter kännbara, eftersom regnperioderna har blivit mera oförutsägbara. Det här är en utmaning, eftersom befolkningen inte har råd att installera bevattningssystem eller konstruktioner för att lagra vatten. Katastrofer såsom översvämningar och torka har också blivit vanligare. De ökar i sin tur samhälleliga problem såsom barnäktenskap, eftersom familjernas ekonomi är ansträngd och de traditionella värderingarna är oförändrade.  

Petro är far till nio barn och försökte med varierande framgång försörja sin familj med hjälp av traditionellt jordbruk. Han hade inte råd att köpa bra utsäde, utan i mån av möjlighet sparade han lite av skörden för att kunna så nästa år. Efter att Petro deltagit i en utbildning om jordbruksmetoder fick han certifierat durrautsäde som tål torka. Han sådde fem tunnland durra och kunde till sin förvåning skörda motsvarande 30 hundrakilossäckar med durra.    

Året därpå fördubblade han sin åkerareal till tio tunnland, köpte själv kvalitetsutsäde och skörden var 10 ton, eller 100 säckar!

Petro rapporterar att familjens livskvalitet har förbättrats avsevärt och att barnens hälsa är bättre. Han berättar för sina grannar om hur viktigt det är med certifierat utsäde och att använda grödor som tål torka. Nu har 90 procent av privathushållen i området börjat använda sig av jordbruksmetoder som bättre tål klimatförändringen.   

Miljöprojekt hjälper före detta slavar i Mauretanien 

Förra året startade Missionssällskapet ett miljöprojekt i södra Mauretanien, i en region som hör till Sahel och främst består av halvöken. Sahel är ett av de områden som lider mest av klimatförändringen och där ökenspridningen är oroväckande snabb. Jordbrukarna och nomaderna har i årtusenden varit vana vid torrperioder, men klimatförändringen har lett till att väderförhållandena blir allt mera utmanande och svårare att förutspå.  

I Boghé livnär sig många på jordbruk och mer än hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Invånarna lider av ensidig näring samt brist på vatten och jordbruksmaskiner. Djur som äter upp skörden är också ett gissel. Missionssällskapet har hjälpt invånarna att plantera fruktträd och bygga hönsgårdar. Man har även gett mikrolån och stöd så att jordbrukarna kan bygga stängsel runt odlingarna.  

En mamma berättar att hon tack vare ett mikrolån kunde köpa en get. Av getmjölken gör hon ost och yoghurt. Barnen får nu mångsidigare mat och familjen får inkomster genom att sälja mjölken.  

På området bor före detta slavar. Maure­­tanien var det sista landet i världen att förbjuda slaveriet, så sent som 1981. De före detta slavarna och deras barn har varit tvungna att börja från noll, de lever i mycket enkla förhållanden och har inte samma möjlig­heter som andra invånare. Även om slaveriet förbjöds i landet, förekommer det ännu. Man uppskattar att det fortfarande finns tiotusentals, om inte hundratusentals, människor som lever som slavar eller i slavliknande förhållanden. Det är mycket i ett land som har mindre än fem miljoner invånare. Kristna missionsorganisationer får inte arbeta i Mauretanien och därför verkar Missionssällskapet via en lokal samarbetsorganisation, Actions. 

I byn Talem Mohammed har kvinnorna med hjälp av mikrolån skaffat getter och grönsaksfrön. På så vis kan de få mångsidigare mat och förtjäna pengar på att sälja mjölkprodukter och grönsaker. Foto: Ezdil Delil

Text: Kristiina Ojala, Heli Vuohelainen och Anna-Kaisa Kähkölä

***Med stöd av Finlands anslag för utvecklingssamarbete*** 

Artikeln ingår i Finska Missionsällskapets gratistidning Mission nummer 2, som utkommer i maj. Beställ tidningen här.