Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet ger ytterligare katastrofstöd för information om coronavaccin till Tanzania

Tanzania fick en miljon doser vaccin i juli, men bara en del av dem har tillsvidare använts. Myndigheter och organisationer kämpar mot falsk information och vaccinmotstånd. Finska Missionssällskapet har beviljat Vikes (Viestintä ja kehitys -säätiö) 11 000 euro för produktion av radioprogram som informerar om corona.

Bild: Lokalradion är den huvudsakliga informationskanalen på landsbygden i Tanzania. Bild: Esa Salminen/Vikes

Efter att Tanzania fått en ny president har det skett stora förändringar i statens attityder till att få bukt på spridningen av corona. Landet har exempelvis gått med i det globala vaccinationsprogrammet COVAX. Trots det är det fortfarande svårt att få statistiska uppgifter om virusets spridning i Tanzania, och en tredje våg sprider sig för närvarande i landet.

Tanzania fick över en miljon doser coronavaccin i juli. Enligt hälsoministeriet har 105 745 människor tagit vaccinet fram till mitten av augusti och 164 500 människor står i vaccineringskö. I landet sprids mycket falsk information om vaccineringar, de tros förorsaka bland annat sterilitet, impotens, funktionshinder och blodproppar.

”Vi behöver mera vaccin till länder där det fortfarande saknas – det ligger i allas intresse. Men att få människorna att ta vaccin är en lika stor utmaning. Vi behöver omedelbart flera högklassiga program för att utrota falsk information. Det var inte ett behov som vi för några år sedan visste att skulle komma så nu borde finansiärerna, organisationerna och andra aktörer vara mycket dynamiska. Dessutom är vi i behov av flexibla finansieringssystem”, betonar Anna Holmström, sakkunnig inom barns rättigheter vid Finska Missionssällskapet, och bosatt i Tanzania.

Ifjol våras utarbetade Vikes (Viestintä ja kehitys -säätiö) tillsammans med Tanzania Development Information Organization (Tadion) en version av podcasten ”Koronan anatomia” som är anpassad för förhållandena i Tanzania. Finska Missionssällskapet beviljade då Vikes 6000 euro för produktion av fyra radioprogram Programmen sändes via lokalradiostationer och kyrkans radiostationer och nådde miljoner människor i Tanzania.

Nu ska de här radioprogrammen uppdateras. Därtill ska två nya program produceras, som har som målsättning att sprida kunskap om coronavaccin och utrota felaktiga föreställningar.

”I radion och tv:n har visats några korta reklamsnuttar som uppmanar människor att ta vaccinet, men vi har tillsvidare knappt haft några diskussionsprogram eller motsvarande, där man kunnat diskutera coronavaccineringar och den falska informationen som sprids om dem”, säger Anna Holmström.

I Tadios nätverk ingår 34 lokalradiostationer som når över 20 miljoner människor, och kyrkans radiostationer bidrar till att öka lyssnarskaran ytterligare. På landsbygden i Tanzania är radion den huvudsakliga informationskanalen.

Finska Missionssällskapet har tidigare beviljat 24 000 euro till sin samarbetspartner TCRS (Tanganyika Christian Refugee Service) för utdelning av radioapparater försedda med solceller till speciellt utsatta grupper och 30 000 euro för inköp av skyddsutrustning till sjukvården i Tanzania.

Stöd vårt katastrofarbete