Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet ger 30 000 euro för inköp av skyddsutrustning till sjukvården i Tanzania

I Tanzania är kyrkorna viktiga producenter av hälsovårdstjänster. Lutherska kyrkan upprätthåller 24 sjukhus och nästan 150 hälsostationer eller andra platser som erbjuder hälsovård. Många av dessa ligger på landsbydgen. Bild Tanzanias lutherska kyrka.

Finska Missionssällskapet har beviljat 30 000 euro för anskaffning av skyddsmaterial till Tanzanias lutherska kyrkas sjukhus.

Medlen används till inköp av munskydd, skyddshandskar, handdesinfektionsmedel och mediciner till de tre sjukhus som kyrkan har i norra Tanzania. Hundratals läkare och tusentals patienter får nytta av utrustningen.

Tanzania offentliggjorde de första coronafallen i april 2020 då bland annat skolorna stängdes för tre månader. På sommaren öppnade skolorna igen och regeringen slutade publicera coronastatistiken samt meddelade att landet är coronafritt. Coronafallen har ökat märkbart i Östafrika till följd av den andra vågen som kom i början av 2021.

I Tanzania är kyrkorna viktiga producenter av hälsovårdstjänster. Lutherska kyrkan upprätthåller 24 sjukhus och nästan 150 hälsostationer eller andra platser som erbjuder hälsovård. Kyrkan har även utbildningsanstalter för läkare och annan sjukvårdspersonal, även på universitetsnivå.

Hälsovårdspersonalen har redan från början av pandemin blivit instruerad i användningen av skyddsutrustning och fått utbildning i att känna igen och vårda möjliga smittfall.

Möjligheterna till testning och exempelvis spårning av smitta samt isolering av smittade är begränsade.

Tidigare har Missionssällskapet gett stöd bland annat åt radiostationer för förmedling av coronainformation, till utdelning av hygienartiklar på landsbygden i Tanzania och byggande av handtvättstationer till skolor.

Stöd Finska Missionssällskapets katastrofarbete