Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

10 000 träd väntar på plantering i Tanzania – skolelever sköter plantorna

Högstadieeleverna i Songwa tar hand om trädplantorna
Högstadieeleverna i Songwa tar hand om trädplantorna
Det vimlar av liv på gårdsplanen utanför Songwa högstadium. Elever i vinröda skoluniformer bär kannor med vatten från en damm till plantorna som väntar i skuggan under träden. De tiotusen små plantorna är början på ett projekt som planerats länge i området.

Byarna Nyasamba och Mwamishoni i landskapet Kishapu i norra Tanzania ligger intill ett obebott skogsområde på 500 hektar där jordbruk varit förbjudet i årtionden. Med tiden har trädbeståndet i skogen minskat. Den växande befolkningen har behövt ved, byggmaterial och träkol. Nu påminner området snarare om ett buskage än om en skog. Återväxten har också hejdats av boskapen som trampat ner och ätit upp de unga plantorna.

– Vi har redan länge planerat att återställa området. Vi blev glada över att TCRS (Tanganyika Christian Refugee Service) och Finska Missionssällskapet erbjöd sig delta i projektet. Vi i regionalförvaltningen har det ambitiösa målet att plantera upp till en och en halv miljon nya träd. Till en början har vi valt ut ett område på 50 hektar för planteringen och vi har redan skaffat 10 000 plantor som väntar vid Songwa skola på att regnen ska komma, berättar Wilson Bikirwa, den tjänsteman som ansvarar för områdets naturresurser.

– Den gamla skogen har fällts och klimatet i området har förändrats. Vi hoppas att de nya träden och skogen i fortsättningen också ska öka regnen, säger han.

Viktigt att samhället stöder

Hela Kishapuområdet har fått lida på grund av klimatförändringarna. Regnmängderna har ställvis bara varit hälften av vad som skulle behövas. Finska Missionssällskapet och TCRS har redan en längre tid arbetat i området bland annat med att genomföra vattenprojekt.

De trädslag som nu planteras, till exempel de uthålliga akaciorna, växer naturligt i området. Jordmånen i skogsområdet är näringsrik lerjord som inte kräver gödsling. Så fort regnen kommer kan man börja plantera träden.

Bikirwa och TCRS:s projektsamordnare Oscar Rutenge berättar att de bjudit in människorna i området för att diskutera projektet.

– Lokalbefolkningens acceptans, deltagande och stöd behövs för att projektet ska lyckas, betonar Bikirwa.

I fortsättningen kommer skogsområdets gränser att märkas ut i terrängen. Vi går ut för att titta på en åker som på ena sidan brett ut sig ungefär en meter in i skogsområdet.

– Här kan vi göra en liten gränsjustering. Det är viktigt att projektet inte leder till konflikter med invånarna.

Projektet handlar om mer än bara trädplantering.

– Det är också viktigt att vi minskar användningen av ved. Vi lär ut hur man bygger vedsnåla spisar och hur man kan göra saker på nya sätt. Det behövs också utbildning för att människorna ska inse trädens och skogens värde. En levande skog erbjuder många fördelar, som möjligheten till biodling.

På högstadiets gårdsplan håller eleverna på att bli klara med att vattna plantorna. Skötseln av träden har tagits in i skolans program. Varje klass har fått en egen rad plantor att ta hand om. Det är miljöfostran i praktiken. Under årens lopp har träd planterats på gårdsplanen också i större omfattning.

– Träden förbättrar luften, gör den svalare och ger eleverna skugga, säger ledande läraren Buhoro Mipawa.

– Och dessutom är de vackra.

Text och foto Mikko Pyhtilä

Plantera ett hoppets träd! 

Finska Missionssällskapet utmanar församlingarna med ett trädplanteringstalko under reformationens märkesår 2017.

Privatpersoner kan delta i trädplanteringskampanjen genom att köpa en etisk gåva i form av en trädplanta för 5 euro. Besök www.etiskgåva.fi

som väntar på skolgården. Varje klass är ansvarig för varsin rad.
som väntar på skolgården. Varje klass är ansvarig för varsin rad.