Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Könsstympningen av flickor skall upphöra i Morogoro

Massajledarna kommer att övervaka att beslutet efterföljs. Foto: Oskari Holmström
Massajledarna kommer att övervaka att beslutet efterföljs. Foto: Oskari Holmström

I mars fattades ett viktigt beslut i Morogoro i Tanzania. Massajerna i området beslöt då att könsstympningen av flickor skall upphöra och byarnas kvinnliga ledare tog på sig uppgiften att föra informationen vidare. Mötet där beslutet fattades organiserades av kyrkan och Finska Missionssällskapet.

Mötet var riktat till de kvinnliga massajledarna i Morogoros stora stift, och 80 kvinnor från olika delar av området deltog trots tunga regn och dåliga vägar. Mötet följde upp det beslut som de traditionella massajledarna hade fattat tidigare, nämligen att flickor inte längre skall omskäras.

– Det här beslutet överraskade oss och det känns ofattbart. Det har verkat hopplöst att få en ändring i frågan men vi har ändå fortsatt att sprida kunskap, berättar missionärerna Anna-Riitta Holmström och Oskari Holmström som jobbat med massajerna i Morogoro i fem år.

Ena framtanden dras inte längre ut

Mötet inleddes med att kristna massajbarnmorskan Rebecca Lembile Sailutye berättade för kvinnorna hur andra skadliga traditioner redan har försvunnit utan att det skulle ha skadat massajernas liv. Nuförtiden beskär massajerna till exempel inte längre sina öronsnibbar eller drar ut ena framtanden.

Rebecca Lembile jobbar på avdelningen för nyfödda och småbarn på Morogoros sjukhus och har i sitt arbete skött unga flickor som hamnat på sjukhuset på grund av könsstympning. Omskärelse av flickor förbjöds i lag i Tanzania år 1998 och därefter började massajmammorna göra ingreppet i smyg på 1–3-åringar. Rebecca Lembiles tal påverkade de kvinnor som fortfarande var osäkra och kvinnorna fattade slutligen ett enhetligt beslut om att omskärelsen av flickor skall upphöra.

Tidigare omskars flickorna i 12–14 års åldern, innan de gifte sig. Ingreppet och den tillhörande festen var också en vuxenrit. På mötet beslöt kvinnorna att festligheterna skall fortsätta trots att omskärelsen upphör.

Ledarna övervakar nu byarna

– Om något år skall omskärelsen av flickor i vårt område vara historia. De traditionella massajledarna och kvinnliga representanterna för nu vidare informationen till byarna, tror Rebecca Lembile.

Massajledare Kilindi Lestino är ordförande för stiftets massajspråkiga föreskolekommitté och aktiv påverkare. Enligt Lestino kommer beslutet att övervakas. Övervakningen utförs av både de manliga och kvinnliga massajledarna, och av präster, evangelister, lärare och statens myndigheter.

Jakob Mameo ole Paulo, Morogoro stifts biskop, är mycket nöjd att mötet kunde ordnas tack vare Finska Missionssällskapet och dess finansiella stöd.

– Utmärkt! Massajerna har förbundits sig till detta beslut eftersom de själva fattade det, konstaterar han.

Barnäktenskap skall bli historia

I massajbyarna i Morogoro har det tidigare varit vanligt att omskära flickor. Flickornas klitoris och inre blygdläppar har skurits bort och såren skötts med kodynga och en kräm gjord på mjölkfett. Könsstympningen har lett till svåra blödningar och återkommande inflammationer. Mammorna har inte sökt hjälp eftersom de varit rädda för följderna. Omskärelse kan leda till böter eller fängelse.

Finska Missionssällskapets personal och andra aktiva har länge kämpat mot könsstympningen av massajflickor. Anna-Riitta och Oskari Holmström har under fem års tid ordnat utbildningstillfällen där de informerat om traditionens faror och dess olaglighet.

Tanzanias regering skrev i februari under ett internationellt avtal för upphörandet av omskärelse av flickor. De tänker nu kämpa ännu hårdare mot könsstympningen och barnäktenskap.

Oskari Holmström lyfte upp ärendet på förskolekommitténs möte i februari. Enligt Holmström skadar könsstympningen också massajernas rykte och den används som en orsak att förtrycka massajerna.

På de manliga massajledarnas möte beslöt deltagarna att omskärelsen skall stoppas med gemensamma krafter, om det så krävs hjälp av polisen. Kvinnornas möte understödde detta beslut.

Text Anna-Riitta Holmström och Marjatta Kosonen

Esta Sawasawa från byn Mikese är en av de kvinnor som upplyst massajerna om den skada flickorna utsätts för. Foto: Anna-Riitta Holmström
Esta Sawasawa från byn Mikese är en av de kvinnor som upplyst massajerna om den skada flickorna utsätts för. Foto: Anna-Riitta Holmström