Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Funktionshindrade togs med i folkräkningen i Burundi – Finska Missionssällskapet stödde påverkansarbetet

I årets folkräkning i östafrikanska Burundi tas de funktionshindrade medborgarna med för första gången. Bakom förändringen ligger ett brett påverkansarbete som stöds av Finlands utvecklingssamarbete.

De funktionshindrade är i speciellt svår ställning i fattiga länder.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är 15 procent av världens befolkning funktionshindrade. En betydande andel av dem bor i utvecklingsländer.

”Globalt sett vet man inte tillräckligt om funktionshinder, vilket försvårar funktionshindrades deltagande i samhället och deras möjligheter att ta del av hälsovårdstjänster och utbildning”, säger Lilja Österman, Missionssällskapets sakkunniga inom funktionshinder och inklusion.

Finska Missionssällskapets samarbetsorganisation Edan (Ecumenical Disability Advocates Network), som lyder under Kyrkornas världsråd, arbetar för funktionshindrades rättigheter i östra Afrika. I fjol beslöt de i samråd med andra organisationer att ha som mål att inkludera de funktionshindrade i Burundis folkräkning.

”När man beaktar de funktionshindrade i folkräkningen är det lättare för staten och andra aktörer att planera sin verksamhet så att de inte glöms bort”, säger Anna-Kaisa Kähkölä, sakkunnig för projektförvaltningen vid Missionssällskapet.

Kähkölä bor i Tanzania men ansvarar även för det arbete som Missionssällskapet utför i Burundi. Enligt henne är resultatet ett exempel på hur man bryter stigmat kring funktionshinder. Utöver att idka påverkansarbete har Edan med Missionssällskapets stöd erbjudit hjälpmedel och utbildning till människor med funktionsnedsättning. Det lokala arbetet koordineras av handikapporganisationen UPHB (L’Union des Personnes Handicapées du Burundi).

I FN:s index för mänsklig utveckling låg Burundi år 2020 på femte sämsta platsen tillsammans med Sydsudan. Speciellt illa ställt hade de funktionshindrade människorna. Det finns många falska föreställningar kring funktionshinder. Man kan till exempel tänka att funktionshinder beror på en förbannelse, vilket gör att man gömmer undan familjemedlemmar med funktionsvariationer.

”De behandlas omänskligt. Att förnya folkräkningen är ett viktigt framsteg”, säger Kähkölä.

***Stöds av Finlands utvecklingssamarbete***