Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets arbete bland döva belönades med internationellt pris

Finska Missionssällskapet stöder mångsidigt arbetet bland döva i Etiopien. Foto: Sari Lehtelä

Missionssällskapets arbete bland funktionshindrade har fått pris vid tre olika tillfällen under de senaste åren. Den nyaste utmärkelsen är Zero Project-priset för ett undervisningsprogram för döva. Priset utdelades förra veckan vid en internationell konferens i Wien.

2019 beviljade organisationen Samverkan inom funktionsnedsättning Finska Missionssällskapet sitt årliga pris som ett erkännande för arbetet med att främja funktionshindrades rättigheter inom utvecklingssamarbetet.

Arbetet för dövas rättigheter i Etiopien erhöll också ett lokalt pris 2018.

Vid Zero Project-konferensen belönades i år projekt som förbättrar unga funktionshindrade personers utbildningsmöjligheter. Konferensen samlade 800 aktörer från olika håll i världen och ett expertråd valde ut de bästa projekten.

Utbildningsprogrammet som Missionssällskapet stöder prisbelöntes inom kategorin Innovative Practices

Långsiktigt arbete belönas

Finska Missionssällskapet startade ett undervisningsprojekt för döva 2003 på begäran av den etiopiska staten. Inom ramen för projektet utbildades klasslärare runtom i landet i teckenspråk för att kunna hjälpa och stöda döva elever. Speciallärare fick också fortbildning.

Missionssällskapets projektkoordinator Mekonnen Mulat tog emot priset. Han har arbetat bland hörselskadade i över 30 år. Först som lärare vid dövskolan Hosaina, senare som anställd vid Finska Missionssällskapet. Mekonnen har varit med om att utveckla det nu prisbelönta undervisningsprogrammet.

– Jag är glad och ödmjukt stolt över att ännu fler nu får ta del av vårt projekt och höra vad vi har uppnått med det. Vi har ett brett nätverk så programmet kommer att bli känt över hela världen.

Finska Missionssällskapets direktör för utrikesarbetet Tero Norjanen framhåller vikten av att det är de döva själva som nu kan föra sina egna frågor framåt i Etiopien.

– Missionssällskapet har fått vara med från första början och driva de dövas rättigheter. Utmärkelsen är ett bevis på att man nu börjar se resultat av det här arbetet.

Tidigare trodde man i Etiopien att hörselskadade inte hade samma förmåga som andra barn att lära sig saker och att de inte skulle kunna arbeta och försörja sig som vuxna.

Då man ännu inte behärskade teckenspråk i skolorna fick de döva barnen i praktiken ingen undervisning alls.

Idag finns det speciallärare och dövskolor i Etiopien och klasslärare i vanliga skolor får undervisning i teckenspråk. Med hjälp av en tolk kan döva nu också bedriva universitetsstudier.

Mekonnen Mulat har tidigare tilldelats Bego Sew – priset för sitt arbete för döva i Etiopien.