Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet får erkännande för sitt arbete bland människor med funktionshinder

11-åriga Haptamu från Etiopien har lärt sig röra på armar och ben, formulera ord, äta själv och leka vid aktivitetscentret för barn med funktionshinder som stöds av Missionssällskapet. Bild: Virve Rissanen

Organisationen Samverkan inom funktionsnedsättning beviljar Finska Missionssällskapet sitt årliga pris som ett erkännande för arbetet med att främja funktionshindrades rättigheter inom utvecklingssamarbetet.

Missionssällskapet har stött funktionshindrade människor med bland annat utbildning och hälsovård under hela sin 160-åriga historia.

– Religionen har en stor inverkan på hur man förhåller sig till människor med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna. Under de senaste åren har Missionssällskapet på ett förtjänstfullt sätt främjat en människosyn som inte utgår ifrån funktionshindrade som objekt för välgörenhet, utan som personer med samma mänskliga rättigheter och samma rätt till ett självständigt liv som alla andra, förklarar Anja Malm, verksamhetsledare för Samverkan inom funktionsnedsättning.

36 000 människor får stöd årligen

Finska Missionssällskapet har i sitt utvecklingssamarbete systematiskt arbetat för att de funktionshindrades rättigheter ska beaktas och verkställas. Principen att ingen får diskrimineras har burit frukt och alltfler samarbetspartners engagerar sig nu i frågan.

Ifjol betjänades 36 000 personer med funktionshinder och deras närmaste av Missionssällskapets insatser inom utvecklingssamarbetet.

– Vi ser priset som en bekräftelse på att vår värdegrund och vårt arbete har uppmärksammats, men också som ett tecken på att den utbildning vi har fått av organisationerna har kunnat omsättas i praktiken. Att vi beaktar de utsattas människovärde har märkts inom Missionssällskapets verksamhet ända från början. Våra anställda på olika håll i världen har synliggjort hur funktionshindrade människor diskrimineras och arbetat för att motverka detta, säger Rolf Steffansson, verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet som tar emot priset.

På gräsrotsnivå har de funktionshindrades rättigheter stärkts genom en omgripande strategi: Missionssällskapet har stött integrerande undervisning bland barn och vuxna, man har utbildat speciallärare och hjälpt unga med funktionsnedsättning till sysselsättning.

Samfundens attityd till utvecklingshindrade har förändrats genom information och kampanjer.

Påverkansarbete, samarbetet med statliga myndigheter och FN:s stöd till avtal för funktionshindrade i de östafrikanska länderna har gett arbetet bredd och genomslagskraft.

Samverkan inom funktionsnedsättning delade ut priset i samband med föreningens 30-årsdag den 12.12.2019.

Mera information:

Rolf Steffansson, verksamhetsledare, 043 8240 649, rolf.steffansson@finskamissionssallskapet.fi

Anja Malm, verksamhetsledare, Vammaiskumppanuus ry, 045 2587 557, anja.malm@vammaiskumppanuus.fi

Finska Missionssällskapet arbetar med kyrkans internationella arbete och är en av Finlands största organisationer för utvecklingssamarbete. Missionssällskapet har arbetat långsiktigt för rättvisa och medmänsklighet i 160 år. Vi verkar i 30 länder tillsammans med över 100 lokala kyrkor och samarbetspartners.

https://felm.finskamissionssallskapet.fi/

Föreningen Samverkan inom funktionsnedsättning r.f. grundades 1989 som en samarbetsorganisation för 8 finländska föreningar för personer med funktionsnedsättning. Organisationen koordinerar utrikesministeriets programstöd för funktionshindrade inom utvecklingssamarbetet i 15 länder

https://www.vammaiskumppanuus.fi/sv/

Text: Anna Peltonen

Översättning; Monica Slotte