Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Etiopien behöver vatten men inte översvämningar – i Legehida bygger man vallar och bevattningskanaler

Ett jordskred förstörde åkern för en av byns invånare. Nu har man byggt murar som skydd för framtida översvämningar.

Då man startar ett nytt projekt kan man få vänta länge på att få se resultat. Så var inte fallet i norra Etiopien i våras.

Legehida är ett område som har drabbats av ras och översvämningar. Nu bygger man skyddsvallar och bevattningskanaler och planterar en liten skog.

Finska Missionssällskapets koordinator för utvecklingssamarbetet, Tesfaye Nigusu, besökte området i maj för att se hur arbetet hade kommit igång. Han blev positivt överraskad.

  • Jag var förvånad över hur mycket man hunnit med under en månad, säger Nigusu.

Vatten leds mot torkan

I Legehida har man länge arbetat med projekt som stöder kvinnors företagande. Med stöd från Missionssällskapets katastroffond har man också kunnat förbättra områdets beredskap inför nödsituationer. I ett nytt projekt fokuserar man på att tackla de utmaningar som klimatförändringarna fört med sig i två olika byar, ett område som de tidigare projekten inte nådde till.

Så vad innebär det i praktiken? Jo, i sluttningen, där regnvattnet vanligen strömmar ner till byn har man grävt diken. Vattenmassorna sugs upp av dikena och flödar inte neråt med lika stor kraft.

Eftersom man trots allt behöver vatten, dirigeras vattenflödet om genom att bygga dammar och en bevattningskanal. Bottnarna är redan gjutna i cement. Genom att kanalisera vattnet förebygger man översvämningar och jordskred men gör det också lättare att få tillgång till vatten nedanför sluttningarna. Regnvatten sparas för torrperioden.

En liknande bevattningskanal byggdes inom ramen för ett tidigare projekt i Legehida. Det har underlättat invånarnas liv avsevärt.

  • Man sa mig att det tidigare tog en dag för dem att hämta vatten, nu går det på en halvtimme. Det är otroligt hur också en mindre konstruktion kan hjälpa människor, säger Tesfaye.

Arbetet som stöds av Finska Missionssällskapet utförs i praktiken av Mekane Yesus-kyrkans utvecklingssamarbetsfalang DASSC. En av föreningens ingenjörer som är specialiserad på bevattningssystem planerar byggnadsarbetet som sedan utförs av daglönare.

På en månad har landskapet redan förändrats men det här är bara början. Under två års tid kommer närmare 7200 personer att ha direkt nytta av det arbete som utförs. Förutom skydd mot naturkatastrofer får de också utbildning, bland annat i hur man använder biobränsle.

Betongringarna sänks ner i vattengroparna, så att man kan vara säker på att vattnet som kommer ur marken är drickbart.

Byn räddar sitt område

DASSC har som princip att involvera hela byn i planeringen och genomförandet av det arbete som skall utföras i ett område. Så var även fallet här.

Arbetsformerna bestäms utifrån vilka problem torkan eller vattenströmmarna fört med sig på olika håll i byn.

Att bygga ett helt bevattningssystem tar tid, men Tesfaye Nigusu säger att det är viktigt att invånarna i projektområdet har någon slags nytta av projektet så fort som möjligt.

Därför planterar man snabbväxande träd, till att börja med, också i det här området. En del av löven kan fungera som föda för djuren.

  • Då människorna som bor här har nytta av träden känner de också motivation att skydda dem, förklarar Tesfaye Nigusu.

Text: Virve Rissanen

Bild: Tesfaye Nigusu