Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Öppet brev för utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbete räddar människoliv och bygger förutsättningar för människor att klara sig på egen hand.

Laxmi Thagunna har förbättrat sina odlingskunskaper med stöd av Finska Missionssällskapet. Kvinnorna på den nepalesiska landsbygden saknar ofta färdigheter för att kunna odla effektivt och få en tryggad utkomst. Kvinnorna får också frön, plantor och utbildning för att förbättra sina djurstallar. Foto: Brizendra Bhattarai

Ofta vänder sig ett liv som börjat under svåra omständigheter till något bättre: en nepalesisk kvinna av lägre kast lär sig läsa, en ugandisk ungdom får en yrkesutbildning som leder till arbete och en utkomst, en kambodjansk småbrukare lär sig effektiv jordbruksteknik och odlar en skörd trots utmanande klimatförhållanden.

Utvecklingssamarbete når också roten till nöden och förändrar som bäst permanent också samhället och dess lagstiftning. Personer med hörselskador som tidigare diskriminerats och marginaliserats går nuförtiden i skolan i Etiopien. I Somalia är det äntligen möjligt för kvinnor på bred front att delta i lokalt beslutsfattande.

Verkan av långvarigt utvecklingssamarbete är betydande: av Finlands tidigare partnerländer inom utvecklingssamarbete är Namibia och Vietnam redan medelinkomstländer, och Nepal är på god väg dit. Globalt har extrem fattigdom minskat med hälften, allt fler flickor går i skolan och barnadödligheten har minskat – trots att skillnaden mellan olika länder är stor.

Inför riksdagsvalet har det uppstått debatt om nedskärningar av anslagen för utvecklingssamarbete. Att minska på den redan knappa finansieringen vore ytterst kortsiktigt och etiskt tveksamt.

Pandemin ökade extrem fattigdom i världen: 2,3 miljarder människor lever i brist på mat och klimatkrisen förstör skördar och hem. Det är ett stort hinder för mänsklig utveckling och ett hot mot stabilitet globalt att allt fler ungdomar inte ser möjligheter till arbete eller en ljusare framtid. I gemensamma kriser krävs samarbete, inte att man vänder ryggen till.

Med utvecklingssamarbete kan vi främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Tyvärr finns det motkrafter mot de här grundprinciperna för vårt samhälle, såsom anfallskriget som Ukraina fallit offer för. Nedskärningar av utvecklingssamarbete skulle ge mera utrymme åt dessa krafter.

Kring 2 000 år sedan fick Jesus frågan om vem som är våra närmaste. Han svarade med berättelsen om den barmhärtige samariern, där det största medlidandet till det skadade brottsoffret visades av en obekant människa som tillhörde ett annat folk.

Vi önskar att du i valbåset kommer ihåg dina medmänniskor såväl långt borta som nära.

Rolf Steffansson
verksamhetsledare
Finska Missionssällskapet

Tomi Järvinen
verksamhetsledare
Kyrkans Utlandshjälp