Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

En snabb nedskärning av utvecklingssamarbetet drabbar i första hand kvinnor

”Nedskärningen drabbar i synnerhet kvinnodominerade branscher"
”Nedskärningen drabbar i synnerhet kvinnodominerade branscher"

Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Seppo Rissanen träffade fredagen 14.8 utvecklingsminister Lenita Toivakka tillsammans med andra organisationsledare.

Seppo Rissanen konstaterade att nedskärningarna i hela utvecklingssamarbetet drabbar miljontals människor i u-länderna. I Finland kommer nedskärningarna att beröra över tusen personer.

”Nedskärningen drabbar i synnerhet kvinnodominerade branscher”, säger Seppo Rissanen.

I utvecklingsländerna kommer miljontals människor att drabbas av effekterna av nedskärningarna i organisationernas bistånd. Finska Missionssällskapets arbete når en miljon människor, varav de flesta är kvinnor och flickor. Nedskärningarna drabbar i synnerhet dem.

”Nedskärningarna har förödande effekter för både utvecklingssamarbetet och frivilligorganisationernas verksamhet. Det civila samhällets möjligheter att agera försämras”, säger Seppo Rissanen.

Finska Missionssällskapet får 8,4 miljoner euro i statsunderstöd år 2015. Sällskapets självriskandel är därtill över 13 procent, vilket innebär att sällskapet årligen har bedrivit utvecklingssamarbete för sammanlagt över nio miljoner euro.

Finska Missionssällskapets statsunderstöd kommer i enlighet med finansministeriets förslag att sjunka med cirka 3,3 miljoner euro.

Vid Finska Missionssällskapet vidtas olika anpassningsåtgärder i enlighet med den godkända strategin.

”Ingen lättnad är i sikte för år 2016. Under våren nästa år kommer utrikesministeriet att göra en evaluering. Vi deltar också i den utvecklingspolitiska debatten”, säger Seppo Rissanen.

”Det är endast församlingarna och enskilda understödjare som kan hjälpa upp den allvarliga situationen genom sina åtgärder”, betonar Seppo Rissanen.