Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utrikesministeriet beviljade Finska Missionssällskapet fyraårig finansiering för utvecklingssamarbete: stödet ökade med 4,2 miljoner

Utrikesministeriet beviljade torsdagen den 25 november 24,5 miljoner euro i programstöd åt Finska Missionssällskapet för åren 2022–2025. Stödsumman är 4,2 miljoner euro större än det programstöd som utrikesministeriet beviljade 2018.

Nepalesiska Dil Kumari Bishwakarma har fått bättre utkomst genom de getter hon skaffat sig med stöd från Missionssällskapet. Bild Mimosa Hedberg.

”Vi är tacksamma att utrikesministeriet ville fortsätta stöda Finska Missionssällskapets långsiktiga utvecklingssamarbete. Genom programmet bygger vi ett flerstämmigt medborgarsamhälle tillsammans med de som inte får sina röster hörda på ett jämbördigt sätt. Med hjälp av stödet kan vi under de fyra kommande åren fortsätta vårt arbete tillsammans med våra lokala samarbetspartner för att stärka diskriminerade människogruppers ställning”, säger direktören för utrikesarbetet Tero Norjanen.

Missionssällskapets nya utvecklingssamarbetsprogram är planerat att genomföras i nio länder, varav de flesta tillhör de allra minst utvecklade länderna.

”Från och med nästa år fokuserar vi på tre olika helheter inom vårt utvecklingssamarbete. Vi stöder samhällens beredskap och anpassning till klimatförändringarnas effekter och andra katastrofer.  Vi främjar barn och ungas, som tillhör diskriminerade grupper såsom språkliga minoriteter, möjligheter att få tillgång till kvalitativ utbildning. Vi arbetar också för att förbättra funktionshindrade människors ställning och delaktighet i samhället”, säger chefen för utvecklingssamarbetet Raija Hurskainen.

I programmet ingår förutom arbetet utomlands även utvecklingskommunikation, påverkansarbete och globalfostran i hemlandet. Programmet har fokus på gemensam inlärning tillsammans med våra samarbetspartner och på att dela god praxis och erfarenheter för bredare användning. Arbetets resultat följs upp och rapporteras noggrant under hela den fyraåriga perioden.

Förutom från utrikesministeriet får Missionssällskapet stöd även från privatpersoner och församlingar (till exempel via kollekt och basarer). Deras stöd behövs för att finansiera den egna finansieringsdelen av utvecklingssamarbetetets finansiering.