Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete är pålitligt och ger resultat

Finska Missionssällskapets program för utvecklingssamarbete åren 2011-2013 har utvärderats. Resultatet är gott: arbetet har visat sig vara pålitligt och ge resultat.

Konsultfirman Fiant Consulting har utvärderats Finska Missionssällskapets arbete. I utvärderingen granskades bland annat projektförvaltningen, ändamålsenligheten i arbetet, hållbarheten och resultaten.

Huvudmålet för Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete är att minska fattigdomen och förverkliga de mänskliga rättigheterna. Det centrala målet är att människor ska leva ett gott liv och kunna koncentrera sina resurser på att skaffa sig en utkomst och uppehälle.

I utvärderingen konstateras det att utvecklingssamarbetet motsvarar de lokala behoven, påverkar och får till stånd förändring. Sällskapet utgår från sina samarbetsparters behov. Sällskapet stöder utvecklingssamarbete i 17 länder tillsammans med 47 olika samarbetsparter.

Tydliga framsteg

I utvärderingen får speciellt sällskapets arbete för utsatta folkgrupper beröm. Tydliga framsteg har skett i arbetet för jämställdhet mellan könen, i arbetet för funktionshindrades rättigheter samt i arbetet för dem som lever med hiv och aids. Integreringen av miljöskydd i till exempel åtgärder för tryggad tillgång på mat, visar också goda resultat. Etniska minoriteter och urfolk har också fått en starkare roll i utvecklingssamarbetet på de tre kontinenter där sällskapet verkar. Goda resultat har också uppnåtts i arbetet bland dem som fallit offer för människohandel och sexuellt utnyttjande i Mekongområdet. Framsteg syns också i arbetet för rehabilitering av människor med funktionshinder i södra Afrika samt i sammanlänkanden av miljöpåverkan och utkomst i Tanzania.

Finska Missionssällskapets chef för utvecklingssamarbete Katri Leino-Nzau är glad över resultaten:

”Enligt utvärderingen är Finska Missionssällskapet på rätt spår för att stärka de minst priviligierades rättigheter i samhället.  Vi har koncentrerat våra resurser bland annat på att främja funktionshindrades rättigheter. Det här har på en kort tid fått till stånd synbara förändringar. Den viktigaste förändringen har skett i de funktionshindrades liv, speciellt i barnfamiljer. Föräldrar har börjat förstå sina barns potential efter att de lärt sig att se bortom funktionshindren. Det här är attitydförändringar som man får till stånd med ganska små medel. Ett exempel på det här är de klasser för specialundervisning som Finska Missionssällskapet stöder. I klasserna har man sett till att tillgängligheten fungerar och gjort anpassat studiematerial och egna specialstudieplaner. Studenterna når resultat som föräldrarna tidigare bara kunnat drömma om. Utan familjernas stöd hamnar funktionshindrade barn utanför i samhället”.

Enligt Leino-Nzau möts fattiga av enorma utmaningar, men trots det ses resultat och positiva verkningar snabbt på lokalplanet.

”Finska Missionssällskapet har ett centralt kunnande om lokala förhållanden och samhällen. Vi omsätter detta i vårt projektarbete tillsammans med våra samarbetsparter. Detta kräver outtröttlig planering och utvärdering av utvecklingssamarbetet. Vi fortsätter att arbeta tillsammans med våra samarbetsparter för att uppnå våra gemensamma målsättningar”.

År 2013 använde Finska Missionssällskapet  sammanlagt 9,2 miljoner euro i sitt utvecklingssamarbete. Finska Missionssällskapet, grundat 1859, är den äldsta organisationen i Finland som bedriver utvecklingssamarbete.

Sällskapets nuvarande program för utvecklingsarbete gäller åren 2011-2016.

Läs Finska Missionssällskapets rapport för utvecklingsarbetet 2013