Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Alla biskopar vädjar för utvecklingssamarbetet

Biskoparna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland anser att Finlands utvecklingssamarbete är viktigt. Finlands alla tio biskopar vädjar för utvecklingssamarbetet genom uttalanden i Finska Missionssällskapets och Kyrkans Utlandshjälps sociala mediekanaler.

Ärkebiskop Tapio Luoma påminner oss om att hänsynen till vår nästa är lika central i den kristna tron som tilliten till Gud.

”Om jag väntar tills jag fått ordning på alla mina egna angelägenheter innan jag tror att jag kan hjälpa min nästa, kommer han eller hon aldrig att få hjälp. Det är därför det är nödvändigt att agera nu – trots allt är mänsklig nöd densamma överallt, även om orsakerna varierar. Utvecklingssamarbetet har alltid haft en central plats i vår kyrkas verksamhet. Det är fortfarande ett stabilt och resultatgivande sätt att stötta människor, vår nästa, som behöver hopp i sina liv”, säger Luoma.

“Utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete är en oskiljaktig del av Finlands utrikespolitik. De stödjer fred och stabilitet. Det är värt att investera i dem, säger biskop Jari Jolkkonen i Kuopio.

“Även om vi har våra egna utmaningar i Finland är vi fortfarande bland de rikaste och lyckligaste länderna. Det är därför vi har ett ansvar att hjälpa dem vars situation är mycket värre”, säger biskop Matti Salomäki i Lappo.

Enligt biskop Jukka Keskitalo i Uleåborg är det viktigt för Finland att förbinda sig till det långsiktiga 0,7-målet för utvecklingssamarbete, enligt vilket Finland har åtagit sig att kanalisera 0,7 procent av bruttonationalinkomsten till utvecklingssamarbete.

“Finland och dess icke-statliga organisationer, som Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet, har haft utbildningsfrågor som sina styrkor. Oavsett omständigheterna lyfter utbildningen av särskilt barn och kvinnor samhällen ur fattigdom och leder dem mot en bättre försörjning”, säger Keskitalo.

“Klimatkatastrofen, livsmedelskrisen och energikrisen drabbar särskilt de mest utsatta och ökar därför behovet av utvecklingssamarbete. Finländskt utvecklingssamarbete har visat sig ge resultat”, framhåller biskop Kaisa-Mari Hintikka i Esbo.

“Demokrati, mänskliga rättigheter och civilsamhället behöver vårdas över hela världen. Utvecklingssamarbete är särskilt viktigt just nu: fattigdomen ökar åter globalt, klimatkrisen hotar livsmedelsförsörjningen och civilsamhället och demokratin är hotad i många länder”, påminner biskopen i Åbo Mari Leppänen.

“Finlands välbefinnande och säkerhet är också knutet till global hållbar utveckling. Det är vårt ansvar att bekämpa gemensamma hot, som att stoppa klimatförändringen, stöda fredsarbete, eliminera ojämlikhet och förbättra livsmedelssäkerheten. Världen görs inte bättre av andra som är större och starkare, utan av människor från olika länder som tillsammans stöder varandra, säger Matti Repo, biskop i Tammerfors.

“De senaste årens händelser har visat att vi är beroende av varandra i världen. Problem som verkar långt borta blir snabbt våra problem också. De respekterar inte nationella gränser. Kärleken till nästa känner inga gränser heller”, säger Seppo Häkkinen, biskop i S:t Michels stift.

“Att älska vår nästa är en uppgift som ges till oss alla. Uppdraget är inte begränsat till våra närstående, utan gäller alla människor”, säger biskopen i Helsingfors stift, Teemu Laajasalo.

Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift, säger att hoppet om en bättre morgondag väcks när vi gör konkreta insatser. ”Med hjälp av humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete får många människor möjlighet till ett bättre liv. Det hjälper också hela vår värld”.